Energikontor Värmland

Energikontoret samordnar och stödjer kommunernas energi- och klimatrådgivning samt driver en rad strategiska mindre projekt.

Energikontoret drivs med stöd från Energimyndigheten. Stödet ska ge energikontoret möjlighet att utveckla samordningsrollen för energi- och klimatrådgivarna och för att arbeta med att informera om EU-programmet Horisont 2020.

Energikontoret har under lång tid haft ett samordningsansvar för energi- och klimatrådgivarna. Den rollen utvecklas nu vidare till en mer coachande och stödjande roll som regional utvecklingsledare (RUL). Syftet är att Energimyndigheten vill stärka växelspelet mellan myndigheten, regionala energikontor och kommunerna när det gäller rådgivningen.

Energikontor i Sverige och Europa

Energikontor finns i hela Europa. I Sverige finns 14 regionala energikontor. Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för de svenska energikontoren.

Mer information på Energikontoren Sveriges webbplats

Kontakt

Bild på Eva Lingwall

Eva Lingwall

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Energikontor Värmland

054-701 10 96

eva.lingwall@regionvarmland.se

Bild på Mikael Laakso

Mikael Laakso

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Energikontor Värmland

054-701 10 48

mikael.laakso@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 22 februari, 2017