Energikontor Värmland

Via Energikontor Värmland får du vägledning i olika företagsstöd gällande energieffektivisering.

Energikontor Värmland driver flera projekt inom energieffektivisering riktade mot företag och organisationer.

Vi samordnar även de värmländska kommunernas energi- och klimatrådgivning på uppdrag av Energimyndigheten.

Mer information om Energikontoren Sverige

Kontakt

Bild på Eva Lingwall

Eva Lingwall

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Energikontor Värmland

054-701 10 96

eva.lingwall@regionvarmland.se

Bild på Mikael Laakso

Mikael Laakso

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Energikontor Värmland

054-701 10 48

mikael.laakso@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 4 maj, 2017