Green Drive Region

Green Drive Region är ett treårigt projekt inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge, insatsområdet hållbara transporter. Projektet omfattar Akershus och Hedmark i Norge samt Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige. Det startade 1 juli 2015 och är en satsning över gränserna med syfte att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken.

Målet för projektet är att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken, eftersom den står för en stor del av utsläppen av klimatgaser.

Region Värmland är huvudprojektledare och formar projektet tillsammans med Kunskapsbyen Lilleström, Region Dalarna, Region Gävleborg och Energiråd Innlandet. Samarbetet bygger vidare på ett tidigare gott samarbete i ett gemensamt elbilsprojekt med samma aktörer. Målgruppen för projektet är både den offentliga och privata sektorn i Hedmark och Akershus i Norge samt i Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige.

Mer information om projektet hittar du på Green Drive Regions webbplats

Samverkan kring drivmedel och infrastruktur

Några av delområdena i Green Drive Region är biodrivmedel, elfordon och vätgas som drivmedel. En annan viktig del är att regionerna ska få möjlighet att lära sig av varandra och samverka kring strategier för ny infrastruktur. I det treåriga projektet ingår också delar som kompetensutveckling, omvärldsanalyser, stöd i upphandling och demonstrationsverksamhet. En budkavle om en fossiloberoende fordonsflotta binder ihop de olika delarna.

Projektbeskrivning GreenDriveRegion (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2,6 MB)

Vill du veta mer om projektet?

Ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner:

Region Värmland

Bild på Caroline Forsell

Caroline Forsell

Projektmedarbetare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 45

caroline.forsell@regionvarmland.se

Region Gävleborg
Ulla-Karin Enbom
Telefon: +46 (0)70-665 09 55
E-post: ulla.enbom@regiongavleborg.se

Region Dalarna
Anette Edsvik
Telefon: +46 (0)70-633 8444
E-post: anette.edsvik@regiondalarna.se

Kunnskapsbyen Lilleström 
Daniel Bügel
Telefon: +47 45 25 82 02
E-post: daniel@oreec.no

Om Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som genom ett gränsöverskridande samarbete ska skapa förutsättningar för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö̈. Ambitionen är att koppla samman regioner över gränsen för att undanröja hinder och nyttja den potential och möjligheter som öppnar sig när resurser kopplas samman. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer om Interreg Sverige-Norge

Sidan uppdaterades den 23 januari, 2018