Hållbart byggande

Region Värmland arbetar med att främja hållbart byggande och har ett nära samarbete med föreningen Hållbart byggande i Värmland.

Region Värmlands energikontor har varit drivande i starten av Föreningen hållbart byggande i Värmland och har ett fortsatt gott samarbete.

Föreningen Hållbart byggande i Värmland

Energibyggare

I hela landet genomför föreningen Sveriges energikontor, i samarbete med aktörer inom byggindustrin, en stor utbildningssatsning i hållbart byggande för byggbranschen. De regionala energikontoren runt om i landet deltar i att informera om utbildningen för att nå så många som möjligt i byggbranschen. 

Utbildningen Energibyggare

 

Sidan uppdaterades den 17 juni, 2016