Nätverkskablar

Bredband

Att ha tillgång till en säker och fungerande internetuppkoppling är en förutsättning för snabb kommunikation och gör det möjligt att ta del av information och tjänster. Digitaliseringen bidrar till samhällets tillväxt och utveckling i allt större utsträckning. 

Strategier och mål

Region Värmland har tagit fram en regional bredbandsstrategi med målsättningen att alla permanenthushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband till år 2020. Bredbandsstrategin fokuserar på infrastrukturen – inte på de digitala tjänster som kan erbjudas via bredbandsinfrastrukturen. Syftet med bredbandsstrategin är att få igång byggandet av fiberbaserat bredband i samtliga värmländska kommuner.

Ladda ner

Bredbandsstrategi Värmland (pdf, 371 kb)

Kontakt

Bild på Sara Johansson

Sara Johansson

Samhällsplanerare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 41

sara.johansson@regionvarmland.se

Bild på Erik Larsson

Erik Larsson

Bredbandssamordnare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 39

erik.larsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 14 juni, 2017