Nätverkskablar

Bredband

Att ha tillgång till en säker och fungerande internetuppkoppling är en förutsättning för snabb kommunikation och gör det möjligt att ta del av information och tjänster. Digitaliseringen bidrar till samhällets tillväxt och utveckling i allt större utsträckning. 

Under åren 2001-2007 gjordes en bredbandssatsning i Värmland, då det tillkom ett fibernät som band samman kommunernas huvudorter. Till fibernätet knöts även ett områdesnät med ADSL-stationer. Mellan år 2003-2005 försågs ett antal områden i hela länet med bredband dels via det kopparbaserade analoga telenätet (ADSL) samt genom mobilt bredband. Denna satsning på ADSL och mobilt bredband innebar att fler hushåll och företag kunde få tillgång till en funktionell bredbandsanslutning. Bredband via ADSL ses dock inte som en framtidslösning eftersom operatörer successivt har påbörjat avvecklingen av kopparnätet, något som främst berör hushåll och företag i landsbygdsområden. Dessutom kommer den kapacitet som erbjuds via ADSL och mobilt bredband inte att räcka till på sikt.

Strategier och mål

Region Värmland har tagit fram en regional bredbandsstrategi med målsättningen att alla permanenthushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband till år 2020. Bredbandsstrategin fokuserar på infrastrukturen – inte på de digitala tjänster som kan erbjudas via bredbandsinfrastrukturen. Syftet med bredbandsstrategin är att få igång byggandet av fiberbaserat bredband i samtliga värmländska kommuner.

Region Värmland samarbetar med Länstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstad Kommun för att ta fram en digital agenda för länet. Till exempel kan digitaliseringen göra det enklare för tjänsteföretag att bedriva verksamhet var som helst och minska resor till möten. Dessutom kan det medföra ytterligare förenklingar i form av e-tjänster som går att använda inom exempelvis vården.

Kontakt

Bild på Sara Johansson

Sara Johansson

Samhällsplanerare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 41

sara.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 16 april, 2015