Fotograf: Stefan Nilsson

Oslo-Stockholm 2:55 – snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna

En driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan tar högst tre timmar mellan Oslo och Stockholm. Det är visionen för bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Under politikerveckan i Almedalen 2014 gjorde Karlstads kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun en gemensam avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att proaktivt samverka för en snabbare och driftsäker järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm. Resan mellan huvudstäderna ska ta högst tre timmar.

Arbetet har sedan 2014 bedrivits i projektform men sedan mars 2016 finns bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, delägare med lika stor andel är Örebro och Karlstad kommun, Region Örebro Län och Region Värmland. Bolagets uppdrag är att  driva och samordna arbetet för en snabb och driftsäker järnvägsförbindelse mellan de båda huvudstäderna.

Varför viktigt?

En driftsäker och snabb järnväg är av nationellt intresse för såväl Norge som Sverige. Några argument:

  • Den norska arbetsmarknaden är beroende av människor arbetspendlar över gränsen för att säkra tillgången på kompetens. 2013 var det cirka 31 000 boende som arbetspendlade från Sverige till Norge. Det är fler än som exempelvis arbetspendlar från Sverige till Danmark.
  • De regionala arbetsmarknaderna får möjlighet att växa. Arbetspendling med längre geografiska avstånd blir möjlig när restiden minskar.
  • Idag görs varje år 1,2 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm. För en hållbar grön framtid måste järnvägen utvecklas till ett alternativ till flyget. Restiden är avgörande för vilket transportslag resenärerna väljer.
  • Handelsutbytet mellan Sverige och Norge har en lång och stark tradition och båda länderna är beroende av att relationen långsiktigt fortsätter att utvecklas och förstärks. Konjunkturerna gör svängningar över tiden och länderna behöver varandra som förstärkning för att jämna ut upp- och nedgångar.

Vad händer nu?

Trafikverket har uttryckt att det vill göra en åtgärdsvalsstudie för sträckan. Denna kommer troligen med i verksamhetsplanen år 2016. Åtgärdsvalsstudien är en viktig milstolpe och har varit ett delmål sedan avsiktsförklaringen gjordes. Förhoppningen är att den ska göras nationsöverskridande redan från start, och alltså även omfatta den norska delen av sträckan.

Kontakt

Har du frågor om bolaget? Kontakta:

Jonas Karlsson, VD
E-post: jonas.karlsson@oslo-sthlm.se
Telefon: +46 706 311363
Webb: oslo-sthlm.se 
Facebook: facebook.com/oslosthlm

Styrelsen består av:

Torbjörn Suneson, ordförande

Björn Sundin (S), Örebro kommun

Tomas Riste (S), Region Värmland

Stina Höök (M), Region Värmland

Åsa Johansson (S), Region Värmland

Monika Bubholz (Mp), Karlstad kommun

Anders Tallgren (S), Karlstad kommun

Per-Samuel Nisser (M), Karlstad kommun

Mats Gunnarsson (Mp), Region Örebro län

Anders Ceder (S), Region Örebro län

Katarina Tolgfors (M), Örebro kommun

Sven-Erik Sahlen (Kd), Region Örebro län

Sidan uppdaterades den 29 september, 2017