Fotograf: Stefan Nilsson

Oslo-Stockholm 2:55 – snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna

En driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan tar högst tre timmar mellan Oslo och Stockholm. Det är visionen för bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Under politikerveckan i Almedalen 2014 gjorde Karlstads kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun en gemensam avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att proaktivt samverka för en snabbare och driftsäker järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm. Resan mellan huvudstäderna ska ta högst tre timmar.

Arbetet har sedan 2014 bedrivits i projektform men sedan mars 2016 finns bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, delägare med lika stor andel är Örebro och Karlstad kommun, Region Örebro Län, Region Värmland, Region Västmanland och Västerås stad. Bolagets uppdrag är att  driva och samordna arbetet för en snabb och driftsäker järnvägsförbindelse mellan de båda huvudstäderna.

Varför viktigt?

En driftsäker och snabb järnväg är av nationellt intresse för såväl Norge som Sverige. Några argument:

  • Den norska arbetsmarknaden är beroende av människor arbetspendlar över gränsen för att säkra tillgången på kompetens. 2013 var det cirka 31 000 boende som arbetspendlade från Sverige till Norge. Det är fler än som exempelvis arbetspendlar från Sverige till Danmark.
  • De regionala arbetsmarknaderna får möjlighet att växa. Arbetspendling med längre geografiska avstånd blir möjlig när restiden minskar.
  • Idag görs varje år 1,2 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm. För en hållbar grön framtid måste järnvägen utvecklas till ett alternativ till flyget. Restiden är avgörande för vilket transportslag resenärerna väljer.
  • Handelsutbytet mellan Sverige och Norge har en lång och stark tradition och båda länderna är beroende av att relationen långsiktigt fortsätter att utvecklas och förstärks. Konjunkturerna gör svängningar över tiden och länderna behöver varandra som förstärkning för att jämna ut upp- och nedgångar.

Vad händer nu?

Trafikverket slutförde i november 2017 en åtgärdsvalsstudie för sträckan Oslo-Stockholm som region Värmland deltagit i. Åtgärdsvalsstudien är en viktig milstolpe och har varit ett delmål sedan avsiktsförklaringen gjordes. I åtgärdsvalsstudien föreslås ett antal åtgärder som Region Värmland med flera nu arbetar för att de ska tas med i nästa planrevidering.

Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm–Oslo (öppnas i nytt fönster)

Parallellt med åtgärdsvalsstudien genomförde bolaget Oslo-Stockholm 2:55 en nyttoanalys (öppnas i nytt fönster) där man räknade på vad samhället tjänar på en driftsäker som snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Nyttoanalysen (öppnas i nytt fönster) visar att investeringen är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsam. Utifrån det resultatet genomfördes därför en Request for Information (öppnas i nytt fönster)där bolaget undersökte om det finns ett intresse att finansiera delar av investeringen med privat kapital. Över 20 företag anmälde intresse och den 2 juli 2018 presenterade bolaget ett Business Case (öppnas i nytt fönster) med ett konkret förslag på hur det kan gå till.

Mer information finns på www.oslo-sthlm.se (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Har du frågor om bolaget? Kontakta:

Jonas Karlsson, VD
E-post: jonas.karlsson@oslo-sthlm.se
Telefon: +46 706 311363
Webb: oslo-sthlm.se 
Facebook: facebook.com/oslosthlm

Styrelsen består av:

Torbjörn Suneson, ordförande

Björn Sundin (S), Örebro kommun

Tomas Riste (S), Region Värmland

Stina Höök (M), Region Värmland

Åsa Johansson (S), Region Värmland

Monika Bubholz (Mp), Karlstad kommun

Anders Tallgren (S), Karlstad kommun

Per-Samuel Nisser (M), Karlstad kommun

Mats Gunnarsson (Mp), Region Örebro län

Anders Ceder (S), Region Örebro län

Katarina Tolgfors (M), Örebro kommun

Sven-Erik Sahlen (Kd), Region Örebro län

Sidan uppdaterades den 27 september, 2018