Lastfartyg

Sjöfart

Region Värmland har tillsammans med Trafikverket och flera andra myndigheter gjort en studie av Göta älv och Vänerstråket. Den är ett underlag till ett eventuellt beslut om nya slussar i Trollhätte kanal innan 2030.

Utredningens viktigaste budskap

  • Befintliga slussar uttjänta 2030.
  • Utvecklad Vänersjöfart är positivt för näringsliv, människa och miljö.
  • Samhällsekonomisk lönsamhet uppnås genom konkurrenskraftiga inre vattenvägar.
  • Ökade godsmängder inom Vänersjöfarten krävs för att motivera investering. 

Studie av Göta Älv och Vänerstråket på Trafikverkets webbplats
En regionalekonomisk konsekvensanalys av stängda slussar i Trollhättan (pdf, 9,2 MB)
En regionalekonomisk konsekvensanalys av stängda slussar i Trollhättan, kortversion (12,9 MB)

Effektivare transporter

Ett projekt har genomförts för att ta fram ett förslag på hur samordnas information från sjöfarten, järnvägen och vägtrafiken kan optimera transporterna på och över vattnet. 

Slutrapport: GOTRIS öppnar för effektivare transporter på och över Göta älv

Kontakt

Bild på Marcus Smedman

Marcus Smedman

Strateg

Avdelningen för regional tillväxt

Infrastruktur och kommunikationer

054-701 10 34

marcus.smedman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 17 oktober, 2016