Europeiska nätverk

Inom EU finns en mängd nätverk med olika inriktning, ambitionsnivå och funktion. Alltifrån strategiskt fokuserade nätverk med politiskt tillsatta representanter från olika delar av Europa, till rena expertnätverk med fokus på specifika frågor och forskare, tjänstemän samt näringslivsrepresentanter som deltagare.

Engagemang i nätverk på europeisk nivå kan vara mycket givande för kommuner. Det kan t.ex. ge möjligheter till utbyte av erfarenheter, bedriva påverkansarbete och utveckling av nya metoder inom ett specifikt sakområde.

Många nätverk på europeisk nivå har allt mer gått ifrån att vara allmänna plattformar för idéutbyte till att bli allt mer operativa med tydligt fokus på konkret samarbete kring gemensam projektutveckling och ansökningar via EU:s fonder och program. Ett aktivt deltagande i nätverk kan därför i vissa fall vara ett alternativ till projektdeltagande inom EU:s sektorsprogram, men nätverksdeltagande kan också vara en effektiv väg in i gemensam projektutveckling och till att bli en aktiv part eller projektägare till ett EU-finansierat projekt.

Syftet med den här listan är att ge en överblick över aktuella och relevanta nätverk för kommunerna, landstinget och/eller regionen i Värmland att engagera sig i eller bevaka i syfte att utbyta erfarenheter, bedriva påverkansarbete och eventuellt utveckla projekt.

För varje nätverk anges eventuella värmländska och/eller svenska medlemmar samt kontaktpersoner i de fall sådana finns. Vid frågor eller funderingar kring nätverken går det självklart alltid att kontakta de anställda på Region Värmland European Office.

Nedan presenteras ett antal nätverk/plattformar kategoriserade utifrån följande nio områden:

Sidan uppdaterades den 24 september, 2018