Praktikantrapporter

Varje termin får praktikanterna vid Region Värmlands Brysselkontor i uppgift att skriva en rapport om ett aktuellt ämne av vikt för Region Värmland. Syftet med rapporten är att öka kunskapen hos Region Värmlands medlemmar och politiker inom ett EU-policyområde. 

Nedan finner ni de senast publicerade rapporterna:

RegionVarmland-Integrationsrapport

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

Lilla handboken om EU:s kulturpolitik och fonder

Fallstudie om Värmlands smarta specialiseringsstrategi

Digitalisering i offentliga tjänster

Kartläggning av fyra regioners arbete i Vanguardsamarbetet

Sidan uppdaterades den 23 januari, 2018