Spelpjäser på en europakarta

Så jobbar vi med internationella frågor

För att stärka utvecklingen i Värmland arbetar Region Värmland internationellt och då framförallt inom EU och gentemot Norge.

Genom att arbeta internationellt kan Region Värmland både lära av andra och vara med och påverka viktiga beslut som i förlängningen är avgörande för våra medlemmar, kommunerna och landstinget i Värmland. Region Värmland samarbetar och har kontakt inom de internationella frågorna med andra regioner, organisationer och deltar även i nätverk. Det mesta samarbetet sker inom gränsregionen mot Norge samt inom Nordsjö- och Östersjöområdet.

För att skapa större möjligheter för de värmländska kommunerna och landstinget att ta plats på arenan inom EU har Region Värmland öppnat ett representationskontor i Bryssel. Kontoret bevakar EU:s politik och tar tillvara Region Värmlands intressen i aktuella frågor. Kontoret arbetar även med strategisk projektutveckling kring EU:s sektorsprogram.

All Region Värmlands verksamhet genomförs med hänsyn till de internationella frågorna. Internationellt samarbete är – liksom lokalt, regionalt och nationellt arbete – en förutsättning för att kunna göra verklighet av det långsiktiga, övergripande målet om en hållbar tillväxt i Värmland. 

Kontakt

Bild på Alberto Hylander

Alberto Hylander

EU-Koordinator

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 32

alberto.hylander@regionvarmland.se

Bild på Kajsa Sundström

Kajsa Sundström

Kontorschef Bryssel

Avdelningen för regional tillväxt

Ansvarig för Region Värmlands och dess medlemmars representation i Bryssel.

+32 474 989514

kajsa.sundstrom@regionvarmland.se

Bild på Isabel Poli

Isabel Poli

Projektutvecklare/Project Manager Bryssel

Avdelningen för regional tillväxt

Tjänstledig till september 2016.

+32 484 423651

isabel.poli@regionvarmland.se

 

Sidan uppdaterades den 25 april, 2016