Konferens för ökad jämställdhet

Konferensen gen(i)us arrangerades för femte året i rad den 17 maj i Karlstad! Det är en mötesplats där vi inspireras och skaffar oss ny kunskap genom att ta del av andras lärdomar av jämställdhetsarbete. 

Jämställdhet är en viktig fråga för Värmlands tillväxt och utveckling. Genom ett än mer aktivt och medvetet arbete med jämställdhet kan Värmland bli ännu mer attraktivt, och därigenom få en ökad tillväxt och större livskvalitet för alla. Därför arbetar Region Värmland med de här frågorna, bland annat genom att tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland ordna konferensen Genius. 

 

Sidan uppdaterades den 18 maj, 2016