Familj paddlar kanot

Så jobbar vi med jämställd regional tillväxt

Resurscentrum för jämställd tillväxt, RRC, ska öka kunskapen om jämställd regional tillväxt och att tillämpa denna kunskap i utvecklingsprocesser och projekt. Arbetet har hittills bidragit med en djupare kunskap och förståelse av det värmländska tillväxtarbetets utmaningar och möjligheter.

Om Resurscentrum för jämställd tillväxt, RRC

Resurscentrum startade 1 november 2011 och verkar genom två huvudinriktningar. Den ena handlar om kompetensutveckling av Region Värmlands egen personal där målgruppen främst är ledning, strateger och beredning. Den andra vänder sig till ett strategiskt urval av projekt som Region Värmland finansierar.

RRC har bland annat träffat många personer i Region Värmlands egen organisation samt till exempel klusterledare, ledningspersonal och jämställdhetsexperter från länsstyrelsen, representanter för det företagsstödjande systemet, Värmlands jämställdhetsråd, samrådsgruppen för näringslivsfrågor och representanter från Karlstads universitet. RRC har arbetat upp strukturer för hur jämställdhetsintegrering kan och bör bedrivas.

Samverkan med länsstyrelsen har främst skett kring gemensamma arrangemang av de tre gen(i)us-konferenserna, tydliggörandet av uppdraget att ta fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt, Handelskammaren Värmlands affärsresa och jämställdhetsrådet. Resurscentrum finansieras av Tillväxtverket. 

Jämställdhetsintegrering, genusanalys och Gen(i)us

Några av de större och mer uppmärksammade insatser som Resurscentrum har genomfört är bland annat en genusanalys av Värmlands prioriterade insatsområden som till exempel innovativa miljöer, kompetensförsörjning och tillgänglighet, en Fakta i korthet som bygger på genusanalyserna och annan statistik, tre stora jämställdhetskonferenser, gen(i)us, gen(i)us 2.0 och gen(i)us 3.0 samt arbetet med jämställdhetsintegrering av projektet Attraktiva Värmland, Klusterstrategin och Kompetensplattformarna.

Genusanalys av tillväxtarbetet

Syftet med genusanalyserna och Fakta i korthet är att bygga och sprida kunskap om jämställd tillväxt och nuläget inom jämställdhetsområdet i Värmland. Fakta i korthet visar hur jämställdhet bidrar till att ta tillvara allas resurser, möta företagens behov av rätt kompetens, hantera utmaningen med att befolkningen minskar, skapa ökad potential för innovationer och öka regionens attraktivitet.

Dessa insatser har ökat medvetenheten om vilka konkreta åtgärder för jämställdhetsintegrering av tillväxtarbetet som behöver genomföras. Internt innebär det främst att strateger och beredning kan argumentera för och ställa krav på ökad jämställdhet i sitt dagliga arbete. Externt innebär det att möjligheterna till en utökad samverkan kring jämställdhetsintegrering i länet blivit tydligare och ökat.

Handboken Schyst!

Inom ramen för Resurscentrum för jämställd tillväxt har Schyst! tagits fram. Schyst! är en enkel handbok som inspirerar till jämlik kommunikation. Schyst! innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild. Mellan mitten på april 2014 och slutet av oktober 2014 har över 800 organisationer beställt handboken. Läs mer om handboken via länken under ”Relaterad information”.

Konferensen Schyst!

Region Värmland har arrangerat konferensen, Schyst! – en konferens om jämlik kommunikation och tillväxt, i Stockholm den 15 oktober 2014 och i Karlstad den 31 mars 2015. Läs mer om konferensen via länken under ”Relaterad information”.

Kontakt

Bild på Marianne Nilsson

Marianne Nilsson

Projektledare Jämställd regional tillväxt

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 54

marianne.nilsson@regionvarmland.se

med finansiering från Tillväxtverket

 

Sidan uppdaterades den 11 oktober, 2016