Könsperspektiv: VD & styrelser

Almi Företagspartner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland tar regelbundet framstatistik över hur könsfördelningen inom det Värmländska näringslivet ser ut på VD- och styrelsenivå. Du hittar också jämförelser med övriga delar av Sverige. 

Du hittar rapporterna på almi.se

 

Kontakt

Bild på Marianne Nilsson

Marianne Nilsson

Strateg Jämställd regional tillväxt

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 54

marianne.nilsson@regionvarmland.se

 

Sidan uppdaterades den 5 mars, 2018