Verksamt Värmland

Verksamt Värmland är ett treårigt projekt som startade 1 januari 2016. Projektet ska vidareutveckla Värmlands regionsida på verksamt.se med tillhörande matchningsverktyg där företagsstödjande aktörer i regionen finns samlade.

Målet med projektet Verksamt Värmland är att få fler entreprenörer att enkelt och snabbt hitta den hjälp de behöver i sin utvecklingsprocess på Värmlands regionsida på verksamt.se. Projektet innefattar marknadsföringsarbete, utvecklingsarbete såväl som kvalitetssäkringsarbete. Nedan specificeras mer ingående projektets olika delar och det arbete som kommer att ske under projektperioden. 

 

Kontakt

Bild på Anna Stålhammar

Anna Stålhammar

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Verksamt Värmland

054-701 10 28

anna.stalhammar@regionvarmland.se

Bild på Caroline Forsell

Caroline Forsell

Projektmedarbetare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 45

caroline.forsell@regionvarmland.se

Bild på Pia Sötterman

Pia Sötterman

Kommunikatör

Kommunikationsstaben

054-701 10 26

pia.sotterman@regionvarmland.se

 

 

Logotyp - Europeiska regionala utvecklingsfonden

Sidan uppdaterades den 23 maj, 2017