Idéverkstad och start för projektets advisory board

Tillsammans med analysföretaget Attityd kommer Verksamt Värmland att under hösten introducera ett ledningsråd, ett så kallat advisory board, till projektet. 

För att ta fram funktioner och utforma regionsidan så att det så långt det är möjligt attraherar målgrupperna kommer målgrupperna också att involveras i Verksamt Värmlands löpande arbete. Det kommer göras genom att ett advisory board av entreprenörer och personer som vill bli entreprenörer sätts samman. De ska få testa, kommentera och fundera kring Verksamt Värmland. Deras medverkan inleds med en idéverkstad där deltagarna får se över regionsidan och matchningsverktyget, testa det och sedan kommer med idéer för vad som saknas, hur det skulle kunna förändras och förslag på nya verktyg. 

Vill du eller har du idéer på vem eller vilka som skulle passa i ett advisory board är du välkommen att kontakta projektledaren Anna Stålhammar.

Kontakt

Bild på Anna Stålhammar

Anna Stålhammar

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Verksamt Värmland

054-701 10 28

anna.stalhammar@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 5 september, 2016