Relationsturnén gav insikter

Under hösten har projektet Verksamt Värmland varit ute och träffat flera av de aktörer som är med i det företagsstödjande systemet. Mötena med dem kommer ligga till grund för det kommande utvecklingsarbetet med regionsidan på verksamt.se och verktyg kopplat till den. 

Totalt har projektet träffat 32 aktörer av de 55 som finns med på verksamt.se/varmland. Av dem har 15 av de 16 värmländska kommunerna besökts. Målet med träffarna var att få en bättre förståelse för aktörernas behov, hur Verksamt Värmland möter upp mot behoven eller inte i nuläget samt hur verktyget behöver utvecklas för att bli mer användbart. 

Under träffarna diskuterades verksamheternas olika roller, eventuella samarbeten, målgrupper, kanaler samt hur Verksamt Värmland används idag och hur det bör och kan användas i framtiden. 

I följande PDF finns en sammanfattning över vad som kommit fram under höstens relationsturné. 

Bilden av Verksamt Värmland (öppnas i nytt fönster) (PDF, 247 kb)

Sidan uppdaterades den 19 december, 2016