Studenter gav sin bild av Verksamt Värmland

Den 27 oktober presenterade studenterna i kursen Tjänster och IT: Elektroniska affärer på Karlstads universitet sina rapporter från då de arbetet med Verksamt Värmland som case. 

Under hösten har studenterna som en examinerande del i kursen fått utvärdera och komma med nya idéer till Värmlands regionsida på verksamt.se. Kursen har drivits som ett samarbete mellan universitetet, Drivhuset och projektet Verksamt Värmland. Som metod har studenterna använt sig av Loopa. Det innebär att de idéer och tankar som de fått har loopats/stämts av mot den faktiska målgruppen. 

De utpekade målgrupperna som studenterna arbetet med var unga mellan 18 och 25 år som vill starta företag, etablerade företagare som vill exportera och nyanlända personer som vill starta företag. Genom att intervjua personer i dessa målgrupper har de kommit fram till förbättringsförslag, nya funktioner och kreativa idéer som kan göra webbplatsen verksamt.se/varmland bättre utifrån målgruppernas behov. Bland annat ville flera ha tydligare information som sorteras i form av ett flödesschema för att det ska bli klarare var i företagsprocessen som en befinner sig. Det var också önskvärt att skapa ett forum för entreprenörer där de kan mötas, hitta samarbeten och prata med varandra. Sedan var det även tydligt att informationen som finns på regionsidan bör översättas till fler språk än svenska och då lyftes engelska och arabiska speciellt.

Samarbetet med att ha ett case i kursen har varit mycket givande och de förslag och tankar som studenterna delgivit kommer att finnas med i det fortsatta arbetet med Verksamt Värmland.  

 

Sidan uppdaterades den 3 november, 2016