Verksamt Värmland som projektarbete för studenter

I ett projektarbete kommer studenter på Karlstads universitet att få titta närmare på Värmlands regionsida på verksamt.se för att se nya möjligheter och tjänster som kan förbättra sidan utifrån olika målgruppers behov. 

Tillsammans med Drivhuset och Karlstads universitet kommer Verksamt Värmland att driva ett projektarbete i kursen Tjänster och IT: Elektroniska affärer. Kursen ingår i programmet IT-design: Affärssystem och ekonomi som är ett treårigt program som både svenska studenter och utbytesstudenter från hela världen studerar. Studenterna i kursen kommer att få en uppgift, ett så kallat case, där de får i uppdrag att utifrån utpekade målgrupper formulera och komma med inspel om vilka nya funktioner och tjänster som skulle kunna göra regionsidan bättre. 

Kursen och Verksamt Värmlands case introducerades för kursdeltagarna på Karlstads Innovation Park den 31 augusti och nu pågår arbetet för fullt inför det examinerande tillfället den 27 oktober. Under tiden kommer studenterna att få gå på djupet med vad Verksamt Värmland är, hur regionsidan på verksamt.se skulle kunna och bör vara utformad samt få utbildning i användarvänlighet, digitala affärer och god kundanpassning. Resultatet av studenternas arbeten och inspel från deras studier kommer tas med vidare i det fortsatta projektarbetet. 

Sidan uppdaterades den 5 september, 2016