EU:s program och fonder

Du som bor i Värmland kan söka EU-stöd via strukturfonder, nämligen Regionalfonden, Socialfonden och vissa Interregprogram samt transnationella sektorsprogram.

EU-stöd söker du genom strukturfondernas förvaltande myndigheteter. Regionalfonden stödjer projekt som medverkar till att utveckla regioner i EU:s medlemsländer. Det vill säga, ditt projekt ska på något sätt bidra till Värmlands utveckling. Socialfonden ger stöd till kompetensutveckling på arbetsplatser med mera.

För att få EU-stöd måste projektet uppfylla olika kriterier som ställs av förvaltande myndigheter. Gemensamt för alla EU-projekt är att projektet ska ha en tydlig koppling till Värmlandsstrategin, som är en strategi för åren 2014-2020 för alla som vill vara med och utveckla Värmland.

I samband med ansökan har du även möjlighet att söka medfinansiering hos Region Värmland. Kontakta oss för att få mer information om hur du ansöker om medfinansiering till ditt EU-projekt.

Region Värmland har tagit fram faktabladet “Värmlandsstrategin kopplat till EU:s fonder och program 2014-2020” för att underlätta för dig som är intresserad av att söka EU-finansiering. Läs mer och ladda ner faktabladet via länken under ”Relaterad information”.

 

Sidan uppdaterades den 23 oktober, 2018