Ansöka

Här hittar du ansökningsblankett och anvisningar om hur du ansöker om projektmedel. 

Allmänna villkor för Region Värmlands projektfinansiering (pdf, 618 kB)

Riktlinjer för projekt (pdf, 612 kB)

Följande dokument ska skickas in vid ansökan:

Anvisningar

Det är viktigt att du följer anvisningarna som finns i ansökningsblanketten. Använd samma struktur för den fördjupade projektbeskrivningen som skall skickas med som bilaga. 

Obs! För att kunna spara, fylla i och skriva ut blanketten på din egen dator behöver du den senaste versionen av Adobe Reader.

Programmet kan du ladda ner på Adobes webbplats

Lämna in din ansökan i tid

Det är viktigt att ansökan lämnas in i tid. Se hålltider för regionala projekt nedan:

Sammanträdestider 2016 och 2017

Projekt inlämnat senast Arbetsutskottet Regionstyrelsen
28 oktober 2016 1 december 2016 16 december 2016
29 november 2016 12 januari 2017 26 januari 2017
27 december 2016 10 februari 2017 23 februari 2017
24 januari 2017 8 mars 2017 16 mars 2017
14 februari 2017 30 mars 2017 7 april 2017
21 mars 2017 4 maj 2017 18 maj 2017
18 april 2017 1 juni 2017 15 juni 2017
7 juni 2017 16 augusti 2017 24 augusti 2017
1 augusti 2017 8 september 2017 21 september 2017
22 augusti 2017 5 oktober 2017 19 oktober 2017
26 september 2017 9 november 2017 17 november 2017
17 oktober 2017 30 november 2017 15 december 2017

Regionfullmäktige sammanträder

28 april 2017
1 december 2017

Ansökan behandlas enligt gällande delegationsordning

Upp till 100 000 kr: Enhetschef.
Upp till 300 000 kr: Regiondirektören.
Upp till 600 000 kr: Regionstyrelsens arbetsutskott.
Summor däröver: Regionstyrelsen.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till:

Region Värmland
Box 1022
651 15 Karlstad

Kontakt

Bild på Agnetha Nilsson

Agnetha Nilsson

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 38

agnetha.nilsson@regionvarmland.se

Bild på Birgitta Nilsson

Birgitta Nilsson

Regional utvecklingschef

Avdelningen för regional tillväxt

Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige

054-701 10 55

birgitta.nilsson@regionvarmland.se

Bild på Hanna Bäckman

Hanna Bäckman

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

Föräldraledig

hanna.backman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 24 mars, 2017