Ansöka

Här hittar du ansökningsblankett och anvisningar om hur du ansöker om projektmedel. 

Allmänna villkor för Region Värmlands projektfinansiering (pdf, 618 kB)

Riktlinjer för projekt (pdf, 612 kB)

Följande dokument ska skickas in vid ansökan:

Anvisningar

Det är viktigt att du följer anvisningarna som finns i ansökningsblanketten. Använd samma struktur för den fördjupade projektbeskrivningen som skall skickas med som bilaga. 

Obs! För att kunna spara, fylla i och skriva ut blanketten på din egen dator behöver du den senaste versionen av Adobe Reader.

Programmet kan du ladda ner på Adobes webbplats

Lämna in din ansökan i tid

Det är viktigt att ansökan lämnas in i tid. Se hålltider för regionala projekt nedan:

Observera att hålltiderna inte gäller för ansökan om medfinansering till EU-projekt.

Sammanträdestider 2018

Projekt inlämnat senast Arbetsutskottet Regionstyrelsen
     
24 november 2017 19 januari 2018 2 februari 2018
 8 december 2017 8 februari 2018 22 februari 2018
 14 december 2017 8 mars 2018 21 mars 2018
 18 januari 2018 27 mars 2018 12 april 2018
 8 februari 2018 3 maj 2018 17 maj 2018
 15 mars 2018 7 juni 2018 20 juni 2018
 24 maj 2018 16 augusti 2018 30 augusti 2018
 17 september 2018 6 september 2018 20 september 2018
 12 juli 2018 4 oktober 2018 25 oktober 2018
 14 augusti 2018 6 november 2018 14 november 2018
 11 september 2018 4 december 2018 20 december 2018

Regionfullmäktige sammanträder

27 april 2018
30 november 2018

Ansökan behandlas enligt gällande delegationsordning

Upp till 100 000 kr: Enhetschef.
Upp till 300 000 kr: Regiondirektören.
Upp till 600 000 kr: Regionstyrelsens arbetsutskott.
Summor däröver: Regionstyrelsen.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till:

Region Värmland
Box 1022
651 15 Karlstad

Kontakt

Bild på Agnetha Nilsson

Agnetha Nilsson

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 38

agnetha.nilsson@regionvarmland.se

Bild på Benjamin Nyqvist

Benjamin Nyqvist

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 42

benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se

Bild på Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 53

fredrik.karlsson@regionvarmland.se

Bild på Hanna Bäckman

Hanna Bäckman

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

Föräldraledig

hanna.backman@regionvarmland.se

Bild på Sandra Svennberg

Sandra Svennberg

Analytiker

Avdelningen för regional tillväxt

Fokus verksamhetsutveckling.

054-701 10 94

sandra.svennberg@regionvarmland.se

 

Sidan uppdaterades den 4 januari, 2018