Projekt Kompetensplattform

År 2010 fick Region Värmland i uppdrag av regeringen att etablera en regional kompetensplattform för Värmland. Kompetensplattformens uppdrag är att säkra regionens kompetensförsörjning så att företag och organisationer kan hitta kompetent personal och skapa tillväxt i hela landet.

Näringsliv och offentliga arbetsgivare behöver möta utbildningsanordnare för att dela information och kunskap och få fler möjligheter att samarbeta.

Regeringen uttrycker att syftet med kompetensplattformarna är att bidra till:

  • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
  • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Exempel på innehåll:

  • Ta fram analys- och kunskapsunderlag och bidra med fördjupad kunskap om framförallt det regionala näringslivets behov av kompetens på kort och lång sikt.
  • Samordna aktörer på regional nivå kopplat till de kunskapsunderlag som genererats.
  • Vara ett stöd i utbildningsplaneringen.

Tillväxtverket har i flera omgångar utlyst projektmedel där regionalt utvecklingsansvariga kunnat söka medel för att utveckla sitt arbete inom området. Under 2013-2016 drev Region Värmland ett projekt med fyra branschplattformar tillsammans med arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer. Dessa var teknik, utbildning, bygg samt hälsa, vård och omsorg. Efter projekttiden arbetar tre av branscherna vidare med sin kompetensförsörjning i andra former. Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg har valt att fortsätta arbetet (läs mer längre ner).

Kontakt

Bild på Jenny Höög

Jenny Höög

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Kompetensplattformar

054-701 11 21

jenny.hoog@regionvarmland.se

Bild på Jens Nilsson

Jens Nilsson

Projektcontroller

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 14

jens.nilsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 24 maj, 2017