Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning som skall vara flexibel och svara upp mot arbetsmarknadens behov. Inom yrkeshögskolan finns två utbildningsformer, Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) och Kvalificerad Yrkesutbildning (KY-utbildning).

KY-utbildningarna är Yh-utbildningarnas föregångare. KY startade 1996 medan de första Yh- utbildningarna startade 2010 efter att den nya yrkeshögskolan etablerats. KY-utbildningarna håller på att fasas ut och därefter kommer alla utbildningar inom yrkeshögskolan att vara Yh- utbildningar men under en övergångsperiod (som längst till 2013) kommer båda utbildningsformerna att finnas.

KY och Yh utbildningarna är likvärdiga och håller samma kvalitet. Däremot styrs de av olika lagar och förordningar och de skiljer sig därför åt till exempel när det gäller poängsystem och examensbeteckningar. Båda utbildningsformerna kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande.

Yrkeshögskolor i Värmland

I Värmland finns flera olika yrkeshögskolor med olika inriktingar. Alla värmländska yrkeshögskoleutbildningar finns samlade på en och samma plats - Yrkeshögskolor i Värmland