Värmländsk studie om PTSD och fysioterapi får internationell uppmärksamhet

Conny Blaauwendraat, fysioterapeut har ägnat delar av sin tjänst till att forska om patienter med posttraumatisk stress syndrom och Basal Kroppskännedom. Nu har hennes studie blivit publicerad i en internationellt välrenommerad tidskift.

Conny BlaauwendraatMed forskningsstöd av Centrum för klinisk forskning vid Landstinget i Värmland har Conny Blaauwendraat är privatpraktiserande fysioterapeut i Arvika sedan 2013 ägnat delar av sin tjänst till att forska om patienter med posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) som har behandlats med Basal Kroppskännedom. Nu har hennes interventionsstudie blivit publicerad i den internationellt välrenommerade tidskiften Physiotherapy Theory and Practice.

Conny Blaauwendraats har utvärderat effekten på rörelsekvalitet i form av Basal Kroppskännedom, en fysioterapeutisk behandlingsmetod hos patienter med PTSD symptom och deras upplevelser av rörelser efter 12 behandlingar och ett år efter avslutad behandling.

Att en internationell tidskrift valt att publicera Connys artikel betyder att tidskriften anser att den håller god kvalitet och att ämnet är intressant för andra fysioterapeuter. Artikeln kan användas som referens till större studier.

Det behövs verkligen mer studier i detta område, med tanke på alla flyktingar med krigserfarenhet som Sverige har tagit emot, säger Conny Blaauwendraat, privatpraktiserande fysioterapeut i Arvika .

Intresse för  traumat bakom det kroppliga symtomet
Som fysioterapeut har Connny arbetat med Basal Kroppskännedom i 25 år. Hon gick utbildning "Somatic Trauma Therapy" hos Babette Rothschild och arbetar med patienter med PTSD både individuellt och i grupp i samarbete med psykoterapeuten Eva Gräsberg på Psykiatriska Mottagningen i Arvika.

Conny berättar att i sitt möte med patienten ser hon inte bara deras kroppar och mentala hälsa, utan också den relationen som patienten har till sin kropp och till sin omgivning.

- Jag träffar många patienter med oförklarliga kroppsliga symptom, där det ofta visar sig att ett tidigare trauma ligger bakom och att traumat fortfarande påverkar deras vardag.

Connt förklarar att många patienter med posttraumatisk stress går på behandling hos psykoterapeuter och de blir bättre vad gäller de traumatiska upplevelserna, men de kroppsliga symptomen kvarstår ofta.

 - Min artikel och andra artiklar i detta område som har publicerats kan ge ett berättigande till fysioterapeuter att behandla dessa svårt drabbade patienter, säger Conny.

Hon poöngterar att alla patienter ska bli bemötta med förståelse och respekt. Patienter med PTSD är mycket stressade, ångestfyllda och alltid på sin vakt. Det betyder att fysioterapeuten under hela behandlingen måste vara uppmärksam på patientens reaktioner och ha en kontinuerlig dialog kring patientens upplevelser och reaktioner.

- Det gäller att skapa ett lugnt och tryggt behandlingsrum, säger Conny. Eftersom man som behandlare inte vet vad en patient har i bagaget, gäller det att alltid vara ytterst lyhörd för vad patienten säger och respektera detta.

De viktigaste fynden
Resultaten antyder att Basal Kroppskännedom i kombination med traditionell behandling, som medicinering och psykoterapi kan vara en lämplig behandling för patienter med PTSD. Efter behandlingen och vid ett års uppföljning har patienterna visat en ökad rörelsekvalitet och kroppsmedvetenhet, har lärt sig att hantera överspändhet och reglera känslor samt har visat en minskad smärta. Resultaten indicerar också en ökad möjlighet till återgång till arbetet.