Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Vårdgivarwebb

Information om vård och behandling och om samverkan för dig som är vårdgivare.

9 av 10 nöjda med sina resor med färdtjänst- och sjukresor i Värmland

Nio av tio värmlänningar ger betyg fyra eller fem på en femgradig skala för hur länets sjuk- och färdtjänstresor bokas och utförs. Det visar årsstatistiken för 2019 från Anbaro som mäter kundnöjdheten.

Ekonomiskt överskott efter första året som region

Efter första året som region visar Region Värmlands preliminära ekonomiska resultat för verksamheterna ett överskott på 96,7 miljoner kronor.

Beslut om reviderad budget

Regionfullmäktige fattade i dag beslut om en reviderad budget för 2020. Revideringen innebär bland annat att hälso- och sjukvården får en ökad budget med cirka 175 miljoner kronor.

Ny modell för stöd till företagsstödjare

För att skapa ökad tydlighet och långsiktighet inför Region Värmland en ny modell för finansieringen av de aktörer som arbetar med stöd till företag.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

När kollektivtrafiknämnden sammanträdde på onsdagen fattades bland annat beslut om att tilldela Vy Tåg AB den upphandlade regionala tågtrafiken i Värmland.

Hållbart företagande i Arvika, del 3

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning? Öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta då i seminarieserien ”Hållbart företagande”.

Hållbart företagande i Torsby, del 3

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning? Öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta då i seminarieserien ”Hållbart företagande”.

Utbildning om suicidprevention i praktiken

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Våren 2020 erbjuder Region Värmland programmet som en sammanhållen utbildning med fem träffar. Första träffen är 18 mars.

Frukostseminarium: Konstnärligt uttryckande terapi (KUT) inom Region Värmland

Hållbart företagande i Säffle, del 3

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning? Öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta då i seminarieserien ”Hållbart företagande”.

Vabruari slår hårt mot nerringt 1177

Vabruari slår hårt mot nerringt 1177 Sedan Region Värmland tog över sjukvårdsrådgivningen har telefonköerna skenat flera gånger....Christer Lagerberg, tillförordnad verksamhetschef på ambulanssjukvården i Värmland. Efter kökaoset – 1177 får förstärkning

Bättre sent än aldrig

motsvarade S-motion om en träbyggnadsstrategi inom Region Värmland och att man där räknar med ett bifall.

Hyrläkare dras in trots bygdens protester

Fem av bygdens större företag har skickat ett öppet brev till Region Värmland. De framhåller att det finns risk att vården...Enligt Jennie Forsgren, verksamhetschef för norra Karlstad i Region Värmland, är oron obefogad.

Region Stockholm ansluter till Oslo-Sthlm 2.55

Bolaget ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro lön, Västerås stad och Örebro kommun.

"Experiment" går mot sitt slut – ung kundgrupp ökade stort

Vänsterpartiet fick igenom sitt förslag om att satsa 10 miljoner extra på psykiatrin och anslöt sig därför till de styrande partierna...till sjukvårdsrådgivningen, vårdcentralerna och psykiatrin.