Nu är vi Region Värmland

Den 1 januari 2019 bildades den nya organisationen Region Värmland. Här är information om vissa förändringar till följd av regionbildningen.

Region Värmland bildades vid årsskiftet då Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick samman till en gemensam organisation. Organisationen arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.

Regionbildningen medför vissa förändringar som kan ha betydelse för kontakten med oss. Från den 1 januari 2019 gäller följande:

  • Ny webbplats är regionvarmland.se.
  • Alla som arbetar inom Region Värmland har e-postadresser som slutar med ändelsen -@regionvarmland.se. Tidigare nåddes medarbetare på till exempel fornamn.efternamn@liv.se. Nu gäller fornamn.efternamn@regionvarmland.se.
  • Region Värmland står som avsändare för patienter som får kallelser inom hälso- och sjukvården.
  • Vissa fastigheter, som sjukhus och vissa vårdcentraler, kommer få skyltar med Region Värmlands namn och logotyp. Under tiden omskyltning pågår om kan både Region Värmlands namn och nya logotyp förekomma liksom landstingets namn och tidigare logotyp.

Här finns information om regionbildningen för dig som vill veta mer

Tillbaka till Nyheter Region Värmland