Informationsnummer för frågor om det nya coronaviruset på olika språk införs

Pia Augustsson, ansvarig för införandet av informationsnumret.

Informationsnummer för frågor om det nya coronaviruset på olika språk införs

I dag öppnar Region Värmland en telefonlinje dit invånare kan vända sig för att få svar på allmänna frågor om det nya coronaviruset på olika språk. Telefonen bemannas av regionens kulturdoulor.

– Alla invånare i länet, oberoende av språk- och läskunskaper, ska ha samma möjlighet att ta del av information om det nya coronaviruset. I dag finns skriftlig information på många olika språk, men den kan vara svår att förstå på grund av kulturell kontext eller helt enkelt för att man inte kan läsa, berättar Pia Augustsson, utvecklingsledare civilsamhället på enheten för hållbar utveckling, och ansvarig för införandet av informationsnumret.

Vanligtvis arbetar kulturdoulorna inom mödra- och barnhälsovården, men i rådande läge går de in och jobbar med att besvara frågor om det nya coronaviruset.

– Då medarbetare med rätt kompetens fanns tillgängliga har införandet av informationsnumret gått snabbt. I stort sett var det endast tekniken som behövde introduceras för medarbetarna, vilket vi gjort med hjälp av distansutbildningar. Eftersom personalen kommer att arbeta hemifrån fanns heller inget behov av lokaler. Kulturdoulorna är utbildade undersköterskor eller sjuksköterskor men kommer inte ge sjukvårdsrådgivning, utan det sköts som vanligt av vårdcentralerna och 1177. Personalen stöttar genom att besvara allmänna frågor eller hänvisa vidare, berättar Pia.

Fler insatser för att nå ut med information på olika språk

Pia Augustsson arbetar med att leda och utveckla insatser som görs för att stärka regionens samarbete med länets idéburna organisationer och trossamfund. Bland annat resulterade arbetet 2018 i Överenskommelsen Värmland. Överenskommelsen är en avsiktsförklaring med syftet att skapa förutsättningar för dialog, delaktighet och samverkan mellan regionen och länets idéburna organisationer och trossamfund.

– Vi är hjälpta av våra redan upparbetade nätverk och kontaktvägar med trossamfunden när det handlar om att nå invånare med svenska som andra språk och de som är analfabeter. Trossamfunden är informationsbärare med hög trovärdighet och närhet till målgruppen. De hjälper till med att sprida det informationsmaterial vi tar fram i deras digitala kanaler, i bostadsområden och genom att ringa runt, säger Pia.

Region Värmland samverkar med Länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk.

Informationsnumret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar 10-12. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland