Nu går Kersti Theander i pension efter drygt 40 år

Kersti Theander, chef för Centrum för klinisk forskning och utbildning, går i pension efter en karriär som spänner över mer än 40 år inom hälso- och sjukvården.

Nu går Kersti Theander i pension efter drygt 40 år

Kersti Theander började som sjukvårdsbiträde i Lund på sjuttiotalet. Drygt 40 år senare går hon i pension som forsknings- och utvecklingschef för Centrum för Klinisk Forskning och Utbildning, med en innehållsrik resa i bagaget.

Efter en pratstund där en milt sagt lång och omfångsrik karriär summeras på en timme skrattar Kersti Theander glatt och konstaterar:

– Oh jösses, jag har visst varit med om en del. När jag började som sjukvårdsbiträde kunde jag aldrig drömma om att jag skulle bli chef eller docent eller forska, och en dag sitta här. Att göra karriär har aldrig varit viktigt för mig, det som drivit mig genom åren har varit att förbättra för patienten.

Ett avgörande möte i Lund

1979 var Kersti Theander färdigutbildad sjuksköterska och flyttade hem till Lund där hon fick jobb inom njurmedicin. Där inträffade ett avgörande möte som kom att påverka hennes vägval under resten av yrkesbanan.

– Min första chef sa "vill du lära känna patienterna, veta något om dem, då ska du gå ut till dem och prata med DEM". Det betydde otroligt mycket för mig, att se patienten i stället för alla papper.

Forskning ska gagna verksamhet, patienter och medarbetare, och vara grunden för utveckling av vården. Det är Kerstis stora drivkraft. Samverkan är hennes ledord.
Hennes första forskningsprojekt som doktorand i Linköping handlade om att utveckla vården av KOL-patienter, vilket Kersti gjorde genom att fokusera på multidisciplinära team.
Detta var i slutet på 1990-talet. Dessförinnan hade Kersti, efter att ha utbildat sig inom hälso- och sjukvårdsadministration, blivit den första sjuksköterskan inom dåvarande Landstinget i Värmland att vara ställföreträdande klinikchef i frågor som inte var medicinska.
Den egna akademiska banan har därefter innefattat allt från olika kurser till att disputera och på senare år även handleda doktorander som docent. Plus att hon publicerat ett 40-tal artiklar, många med fokus på KOL-patienter.
2012 blev hon chef för Forsknings- och utbildningsenheten inom primärvården och efter det har hennes arbete handlat om att arbeta för kompetensutveckling för landstingets/regionens egna medarbetare genom forskning, kunskapsstyrning och evidensbaserad vård.

– Det har inte alltid varit enkelt, men jag har alltid tänkt att det ska bli lättare för de som kommer efter. Men i dag finns det en mer positiv anda och medvetenhet kring forskningens betydelse.

Hon fortsätter:
– Vi kan ta coronapandemin som ett exempel. Att världen är där vi är i dag handlar om en ofantlig kunskapsbrist – ingen vet hur viruset egentligen fungerar, därför hanterar vi pandemin på väldigt olika sätt. Det är samma med resten av vården. Vi behöver kunskapsstyrning för att kunna erbjuda jämlik vård där medarbetare gör uppgift på samma sätt, med stöd i vetenskapen. Det skulle aldrig vara en säker vård om alla gjorde som de tyckte.

Har skapat karriärvägar för andra

2017 tog hon över som forskningschef för Centrum för klinisk forskning. Arbetet har till stor del handlat om att slå samman olika forsknings- och utbildningscentra till dagens Centrum för klinisk forskning och utbildning.

– Vi har också skapat Kunskapscentrum och nu senast Område vårdkvalitet . Vi har i dag nästan dubbelt så många doktorander, 25-30 stycken, som när jag började på CKF 2017. Så det har hänt en hel del.

Akademisk vårdcentral, kombinerade klinik- och forskningstjänster för ST- och AT-läkare samt certifiering av Astma/KOL-mottagningar och inrättande av kliniska lektorat är ytterligare några milstolpar som tillkommit under Kerstis tid.

– Vi har lagt vikt vid att skapa karriärvägar för vårdpersonal som vill vidareutvecklas och även prova på forskning. Vi har också lagt kraft på samverkan med Karlstads universitet och Örebro universitetet för att kunna erbjuda disputerade medarbetare en fortsatt kompetensutveckling.

– Nästa steg är att skapa ännu närmare samarbete mellan akademin och vården. Vi behöver fler docenter inom vår organisation. Docenter är huvudhandledare och forskningen blir självständigare, förutsättningarna att erhålla externa forskningsmedel ökar.

Knyter band mellan klinisk forskning och utbildning

Ännu en del är att stärka banden mellan klinisk forskning och utbildning, något som påbörjats genom sammanslagningen av Centrum för klinisk forskning och Utbildningscentrum.

– Vi vill att studenter som lämnar Region Värmland ska känna att de vill komma tillbaka och tycka att det haft en givande utbildning här hos oss.

Och när Kersti Theander själv sätter punkt för nästan 40 år i Värmland är det med just sådana goda minnen.

– Jag är oerhört tacksam för att Region Värmland trott på mig och för att det funnits möjlighet att söka medel för utveckling och forskning. En nyckel har varit duktiga chefer som gett mig förtroende och motivation, det är viktigt i ett ledarskap för att medarbetare skall trivas.
– Så förutsättningarna finns – om man själv vill ta dem.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland