Stroke – insjuknandet minskar, överlevnaden ökar

I det senaste numret av hushållstidningen 1177 vårdguiden är huvudtemat stroke. Över tid har insjuknandet i stroke minskat med 40 procent.

Johan Sanner, överläkare och neurolog vid neurologi- och rehabiliteringskliniken, Centralsjukhuset i Karlstad, hur kommer det sig?

– Vi är nog faktiskt mer hälsosamma nu är för 20 år sedan, säger Johan Sanner. Vi röker mindre, äter hälsosammare och rör oss mer. Inte alla, men många. Men framförallt har vi fått bättre behandling av högt blodtryck och förmaksflimmer.

Ungefär 80 procent av patienter i Värmland med förmaksflimmer behandlas med blodförtunnande läkemedel.

– Att vi är duktiga på att behandla förmaksflimmer är inte strokeenhetens förtjänst utan här är det vårdcentralerna som gör största insatsen.

Skruvar och slimmar för att vinna tid

Rädda hjärnan kallas den rutin för omhändertagandet av en patient med misstänkt stroke. Här finns ett tidsfönster att ta hänsyn till då behandling med propplösande läkemedel, trombolys, bara kan ges inom 4,5 timmar från att det första symtomet visat sig. Med ett tidsfönster att arbeta mot så pågår hela tiden arbete för att vinna tid i vårdkedjan. För stroke är akut – hjärnceller dör varje minut vid hotande stroke och det påverkar möjligheten att bli nästintill återställd.

– Vid starten av Rädda hjärnan, tog det uppemot en timme innan behandlingen startades, berättar Johan Sanner. Nu har vi en mediantid på 25 minuter vid Centralsjukhuset, från patientens ankomst till sjukhuset och till behandlingen startar. Vi når Socialstyrelsens mål att för hälften av trombolyspatienterna ska ha behandlingen startat inom mindre än 30 minuter från ankomst till sjukhus.

En förändring som snabbat upp hanteringen är införandet av en neurologjourlinje. Det finns specialistkompetens att konsultera dygnet runt.

– Det är en kvalitetshöjning som både gjort oss snabbare och ökat antalet trombolysbehandlingar.

För att ytterligare vinna tid används nu ett propplösande läkemedel som ges i en enda injektion istället för i dropp.

– Det här är framförallt bra för patienter som ska vidare i helikopter, att inte behöva vänta på att ett dropp ska gå färdigt, säger Johan Sanner.

För alla patienter med stroke är inte propplösande läkemedel tillräcklig behandling. En del behöver trombektomi, ett ingrepp där proppen i hjärnans blodkärl tas bort mekaniskt. Patienter som behöver trombektomi flygs till något av de trombektomicenter som regionen samarbetar med, främst Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Framåt

Hittills under coronapandemin har utvecklingsarbeten legat på is. Hit hör en app som var redo för att testas när coronaviruset bröt ut. Med appen får alla som är involverade i det akuta omhändertagandet en notis när ett Rädda hjärnan-larm går och personalen inne på sjukhuset kan följa patientens väg till sjukhus. Det här är en fördel för till exempel röntgen som ser när de behöver stå klara och redo för att ta emot patienten.

Sök vård – det är AKUT

Att stroke är ett akut tillstånd är nog många medvetna om i dag. Men med coronapandemin finns en risk att personer stannar hemma med övergående strokesymtom, så kallade TIA. Har man fått TIA är det mycket stor risk för att insjukna igen och då drabbas av en stroke. I dessa situationer måste man alltid ringa 112!

Så här känner du igen symtom på stroke:

A, Ansikte – Kan personen le? Om inte, ring 112.
K, Kroppsdel – Kan personen lyfta båda sina armar och hålla kvar dem i 10 sek? Om inte, ring 112.
U, Uttal – Kan personen säga en enkel mening? Om inte, ring 112.
T, Tid – Tveka aldrig, varje sekund räknas. Ring 112, det är akut!

Tillbaka till Nyheter Region Värmland