Skärpta allmänna råd i Värmland

Smittspridningen av covid-19 ökar i Värmlands län. Läget är allvarligt och för att bryta smittspridningen krävs ett förändrat beteende.

Därför har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Värmland beslutat om skärpta allmänna råd i länet. Beslutet gäller från och med 12 november till och med 10 december 2020. Beslutet kan förlängas.

Till att börja med gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Utöver dessa råd gäller lokala allmänna råd i Värmland. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor för att minska smittspridning av virus som orsakar covid-19. Alla har, enligt smittskyddslagen, skyldighet att göra allt man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

Skärpta allmänna råd

De lokala allmänna råden är:

  • Undvik att umgås med andra
  • Avstå från besök på allmänna platser
  • Avstå från evenemang och aktiviteter
  • Avstå från onödiga resor
  • Lokala allmänna råd för verksamheter och arbetsgivare i Värmland

På 1177.se kan du läsa en utförligare beskrivning av vad varje punkt i de skärpta allmänna råden innebär. 

Tillbaka till Nyheter Region Värmland