Besöksförbud ersätts med besöksrestriktioner

Nu häver Region Värmland besöksförbudet och ersätter det med besöksrestriktioner. Justeringen är ett led i flera förändringar som sker inom Region Värmland i början av september.

Besöksförbudet har varit ett sätt att skydda sårbara patienter och medarbetare från covid-19-smitta under en period då pandemin var som mest intensiv. Nu, då allt fler vaccineras och då smittspridningen stabiliserats på en lägre nivå, ser Region Värmland möjligheter att göra förändringar.

– Det är tungt att till exempel inte kunna tillåta inneliggande patienter att träffa sina anhöriga. Nu när vi ser att det finns en möjlighet öppnar vi därför upp i den mån situationen tillåter. Vi får inte glömma att vi fortfarande är i pandemin, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Nu arbetar våra verksamheter inom hälso- och sjukvården med att vidta nödvändiga anpassningar utifrån de nya besöksrestriktionerna.

Besöksrestriktionerna inom hälso- och sjukvården införs från och med nästa vecka. Det innebär att vårdverksamheterna då kan börja ta emot ett begränsat antal besökare och att åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för smittspridning. Besöksrestriktionerna innebär bland annat att alla, såväl patienter som besökare, måste sprita eller tvätta händerna inför besök hos en vårdverksamhet. Personer med symtom tillåts inte komma in, inte heller personer som varit i kontakt med någon med covid-19 de senaste 14 dagarna samt personer som har varit utanför Norden de senaste 7 dagarna. Övriga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska också följas. Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Möjligheten att ta emot besökare och medföljare kommer att variera mellan vårdverksamheterna. Just nu pågår arbete med att anpassa verksamheten för att kunna ta emot ett begränsat antal besökare från och med nästa vecka. Mer information om vad som gäller för respektive mottagning kommer bland annat att finnas på webbplatsen 1177.se.

– Inom hälso- och sjukvården arbetar vi för fullt med frågan. Det arbetet kan ta lite tid och vi ber om förståelse för om allt inte är på plats från första dag, säger Lena Gjevert.

Även servicetrafiken genomför justeringar i sina rutiner inför hösten. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland