Drop-in på alla länets vaccinationsmottagningar

Nu erbjuder Region Värmland drop-in-vaccination på alla länets vaccinationsmottagningar. Detta för att nå ut till så många som möjligt. Ännu bättre vaccinationstäckning är målet.

För att så många som möjligt ska få möjlighet att vaccinera sig erbjuder Region Värmland nu drop-in på alla länets vaccinationsmottagningar. Vilka tider som är aktuella finns på webbplatsen 1177.se.

– Nu är det så enkelt det kan bli att vaccinera sig. Vi har gott om resurser och gott om vaccin. Sedan är pandemin inte över och vaccinationstäckningen påverkar hur smittan sprids vilket i sin tur påverkar hur vi kan förhålla oss till varandra i pandemin. Alla som vaccinerar sig spelar roll och du som individ spelar roll, säger områdeschef Madelene Johanzon.

Vaccinationsarbetet i Värmland har gått väldigt bra. Länet har nått en hög vaccinationstäckning. I dagsläget har närmare 88 procent av värmlänningarna fått sin första spruta och över 75 procent är färdigvaccinerade. Några åldersgrupper släpar dock efter något, gruppen 39 år och yngre.

– Vi hoppas att många passar på när vi har resurserna på plats. Vi kommer med tiden att avveckla den storskaliga vaccinationsverksamheten. Den fortsatta vaccinationen kommer att ha en annan karaktär och tillgängligheten blir inte densamma framöver. Tanken nu är att maximera den kapacitet vi har fullt ut, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Smittspridningen ökar också i de yngre åldersgrupperna, äldre tonåringar och gruppen 20–29 år.

– Samtidigt ser vi att vaccinationen har en mycket god skyddseffekt. Värmlänningarna har i hög grad hörsammat uppmaningarna att vaccinera sig, men det vore önskvärt om så många som möjligt tar chansen att medan vi har den större organisationen på plats, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Den 30 september är brytdatum för den storskaliga vaccination som pågått under större delen av året. Det kommer fortsatt att finnas möjlighet att vaccinera sig, men hur det kommer att gå till är inte fastställt ännu.

En extra dos till vissa riskgrupper

Folkhälsomyndigheten meddelade under torsdagen nya rekommendationer om en extra dos till vissa riskgrupper. Hur den vaccineringen kommer att gå till och vilka som omfattas kommer Region Värmland att informera mer om framöver.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland