Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om nya priser och produkter i kollektivtrafiken i Värmland och om justeringar i vintertidtabellen för Karlstadsbuss.

Senior- och studentrabatt i hela länet 

Nu har Kollektivtrafiknämnden beslutat om nästa års priser och produkter inom kollektivtrafiken i Värmland. Fokus inför 2022 har varit att skapa en enkelhet och en tydlighet genom att harmonisera priser och utbud mellan varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss 

Ett exempel på detta är att Värmlandstrafik, precis som Karlstadsbuss, kommer att erbjuda en student- och seniorrabatt, som nu alltså kommer resenärer i hela länet till gagn. Detta innebär 10 procent rabatt på enkelbiljetter, 20 procent rabatt på periodladdningar och extra rabatt (40 procent) på enkelbiljett för seniorer under lågtrafik (klockan 10-14) vid betalning med reskassa. 

Inför nästa år erbjuds även detta: 

  • Barnvagnsrabatt vid betalning med reskassa ombord på bussen klockan 10-14, både i tätort och i regiontrafik. 

  • Terminsbiljett för skolungdom, i varianterna tätort, 1-2 pendlarområden samt inom länet. 

  • Halvårsbiljetter för skolungdom och ungdom, i varianterna tätort1-2 pendlarområden samt inom länet. 

  • 24- och 72-timmarsbiljetter för alla tätorter. 

  • Årskort för skolungdom, ungdom, senior och student. 

  • Gemensam tätortszon i området Hammarö-Karlstads tätort för Karlstadsbuss och Värmlandstrafik. 

 

Regionfullmäktige har sedan tidigare fastställt ramen för genomsnittlig prishöjning för 2022 till tre procent. Den justeringen, där vissa biljettyper kan höjas lite mera och andra lite mindre, speglar normalt den allmänna kostnadsökningen i form av löner, bränsle och övriga kostnadsökningar som regleras via index i de upphandlade trafikavtalen. De nya priserna kommer att gälla från 12 december 2021, i samband med tidtabellsskifte. 

Justering av vintertidtabellen för Karlstadsbuss 

Kollektivtrafiknämnden beslutade om en extra tidtabellsjustering 10 januari 2022 för tätortstrafiken i Karlstad, som körs under varumärket Karlstadsbuss. Justeringen innehåller några mindre förändringar vid lågtrafiktider, framför allt under helgdagsmorgnar. Generellt handlar det om att tidtabellen anpassas så att resmöjligheten fortfarande finns, men att turer slås ihop och avgångstider justeras. På så sätt blir trafikeringen mer effektiv och resurser kan flyttas dit det finns behov och större resandevolymer. 

Tillbaka till Nyheter Region Värmland