Coronaviruset och covid-19

Här finns information om coronaviruset och hur du söker vård. Din omtanke och dina val gör att spridningen av covid-19 bromsas samtidigt som du hjälper sjukvården. Det du gör spelar roll.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Från och med 29 september gäller följande:

Skydda andra mot risk för smitta

  • Vaccinera dig!
  • Testa dig och stanna hemma om du har symtom på covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad bör också

  • Hålla avstånd till andra människor
  • Undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer över 70 år och äldre

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl inte rekommenderats.

Mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer från och med 29 september kan du läsa på deras webbplats

Utrikesresor och att vistas utomlands

Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Läs mer på krisinformation.se.

Provtagning och smittspårning

Har du nyligen haft kontakt med en person som har covid-19? Eller har du symtom? Beställ provtagning via webbplatsen 1177.se. Om du är allvarligare sjuk – kontakta sjukvården. 

Läs om provtagning och smittspårning.

Vaccination mot covid-19

Nu kan du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination.

Boka tid för vaccinering mot covid-19

Stanna hemma

Du ska stanna hemma om du är sjuk. Om du har lämnat ett prov ska du vara hemma tills du fått svar, även om du känner dig symtomfri. Läs mer om hur länge du ska stanna hemma. 

Alla som vistas i samma hushåll som en person med bekräftad covid-19 anses vara misstänkta fall. De omfattas därmed av förhållningsregler för hushållskontakter.

Om du blir sjuk, tveka inte att söka vård

Ring oss

Har du ett planerat vårdbesök?

Du är välkommen på ditt besök. Har du symtom på coronaviruset vill vi att du hör av dig för att rådgöra.

Vi tar hand om dig på ett tryggt och säkert sätt och gör allt för att ingen ska smittas hos oss. Vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och följer hygienrutiner och rekommendationer från Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten.

Få egenvårdsråd på 1177.se

Besök 1177 Vårdguidens webbplats för egenvårdsråd och hänvisning till telefonkontakt om du är sjuk.

Boka videosamtal

Med Region Värmlands app kan du på Vårdcentralen Värmland träffa läkare och kurator och få medicinska konsultationer via videosamtal.

Läs mer om hur du bokar videosamtal på 1177.se

Begränsat tillträde och besöksförbud

För är att minska risken för smittspridning har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Det är heller inte tillåtet att besöka eller följa med en närstående.

Läs om begränsat tillträde och besöksförbud.