Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Ingesunds folkhögskola.

Postadress: Ingesunds folkhögskola, 671 91 Arvika
Besöksadress: Ingesundsvägen, Arvika
Telefon, växel: 010-83 31 550 
Fax: 0570-385 75
E-postingesund@regionvarmland.se