Alkohol- och drogregler

När du har accepterat din studieplats på Ingesunds folkhögskola förbinder du dig också att följa skolans alkohol- och drogregler.

Om du bryter mot skolans regler kan det leda till att du måste sluta på skolan och/eller flytta från internatet.

Reglerna utgår från följande förutsättningar:

  • Innehav och bruk av narkotiska preparat är enligt lag förbjudet i Sverige.
  • Bruk av alkohol på arbetsplatser styrs av Arbetsmiljölagen.

Skolans regler:

Det är förbjudet att bruka alkohol och droger eller uppträda påverkad på arbetsplatsen. Med arbetsplatsen avses skolans område samt alla lokaler inklusive internaten under arbetsveckorna och alla lokaler utom internaten under helger och andra arbetsfria dagar. Undantag kan vid särskilda tillfällen beviljas av skolledningen.

Vid misstanke om brott mot reglerna har skolan rätt att kräva oanmälda drog- och alkoholtester.

På internatet tillämpas samma regler som vid hyra av bostadslägenhet när det gäller störning och hänsyn till övriga hyresgäster.

Alla kursdeltagare och anställda har ett ansvar för att drog- och alkoholreglerna efterföljs. Brott mot alkohol- och drogreglerna vid Ingesunds folkhögskola innebär att skolan har rätt att avskilja studerande eller säga upp inackorderingskontrakt på internatet.