Studera svenska som andraspråk

Den här kursen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och vill bli bättre på svenska samtidigt som du lär dig mer om Sverige och hur det är att leva här. Kursen är på grundskolenivå.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Allmän kurs
Längd: 1 - 2 år
Studietakt: 100 procent
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Internat: Ja
Antagning: Du kallas till en intervjudag.
Sena ansökningar behandlas i mån av plats..

Utbildningens fokus ligger på att deltagarna i små grupper ska ges möjlighet att bygga vidare på sina kunskaper i svenska. Samtidigt vill vi inspirera deltagarna till att ta större del i det svenska samhället. Dessutom ingår matematik på grundläggande nivå. Språket står i centrum på kursen och pedagogiken har en praktisk inriktning som gör att alla kan delta på sina villkor.

Studiebesök inom kommunens offentliga verksamhet och hos olika företag ingår. Viktiga inslag i kursen är också att ge ökad allmänbildning, självkänsla och ökat självförtroende. Friluftsdagar, temadagar och studieresor ingår också i ditt schema.

Ansökan och antagning

Varje år antas ca 10 personer till kursen Bättre Svenska. Ambitionen är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter med en jämn fördelning av kön, etnisk bakgrund och ålder.

Ansökan sker i två steg. Du skall först skicka in ansökningsblanketten inklusive personbevis, betygsdokument och arbetsintyg. Därefter kontaktar vi dig för att boka in ett intervjutillfälle. Under intervjun får du prata med en eller flera lärare och berätta mer om dig själv. Vi kommer även att göra ett kortare test i svenska. Detta gör vi för att se att du har nog med språkkunskaper för att förstå undervisningen.

När vi genomfört alla intervjuer kommer du att få besked om du blir antagen, reserv eller ej antagen.