Ensemblespel

Utbildningen Ensemblespel ger dig grundläggande kunskaper och vänder sig till dig som vill spela och sjunga tillsammans med andra. "Ensemblespel" är en del av Musiklinjen som gör det möjligt att samarbeta mellan skolans alla musikkurser.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april.
Sena ansökningar behandlas, antagning sker i mån av plats.
Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)
Internat: Ja
Intervju- och informationsdag: 
Antagning: Du kallas till en intervjudag. 

ensemblespel ingesunds folkhögskola

Det är en fördel, men inget krav, om du kan spela ett instrument och vill utveckla din röst. 
Du får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i ensemblespel, instrumentkännedom, genreorientering, röst & kropp. Du börjar på den nivå du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt. Du har även ämnen tillsammans med de andra utbildningarna inom musik som till exempel kör, musikteori, bruksinstrument (piano eller gitarr).

Utbildningen ger dig också erfarenhet av att arrangera och medverka på musikcaféer, konserter och sceniska projekt. Undervisningen sker i grupp. Självstudier, temadagar och friluftsdagar ingår också i ditt ordinarie schema. Du har tillgång till skolans lokaler även utanför skoltid.

Ansökning och antagning

Till utbildningen antas mellan 12–15 personer. Det räcker att du har ett intresse för musik för att göra en ansökan – du behöver inte ha tidigare erfarenheter av musikstudier. Vi prioriterar dig som vill arbeta med att utvecklas musikaliskt i grupp. Ambitionen är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika erfarenheter och personligheter.

Ett antal sökande blir kallade till en intervju- och informationsdag. Under dagen genomförs en intervju samt gruppövning i sång och rörelse. Du som deltar vid intervju- och informationsdagen prioriteras vid antagningen.

Baserat på din ansökan och ditt deltagande på intervju- och informationsdagen bedömer vi:

  • Ambitions- och motivationsnivå
  • Utvecklingspotential
  • Vilja till social interaktion

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig redskap för fortsatta musikstudier på egen hand och/eller möjlighet att söka andra musikutbildningar. Du får musikteoretiska kunskaper, praktisk instrumentkunskap och färdigheter i sång. Alla kursdeltagare når olika långt.

Följande ämnen ingår i utbildningen:

  • Ensemble
  • PRIK-ensemble (Praktisk instrumentkännedom)
  • Kör
  • Musikteori
  • Sånggrupp
  • Bruksinstrument piano eller gitarr