Hållbarhet - lokalt och globalt

Kursen utgår från de globala målen och väver samman natur- och samhällsvetenskap. Med ett allsidigt innehåll av seminarier, studiebesök, exkursioner och resor, varvar vi teori och praktik till en tvärvetenskaplig helhet. Målet är att ge en god grund för engagemang och handlingskraft i omställningsarbetet mot en hållbar värld.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april.
Sena ansökningar behandlas, antagning sker i mån av plats.
Internat: Ja
Antagning: Du kallas till en intervjudag.

hållbarhet lokalt och globalt ingesund

Kursens drivkrafter är visioner om det hållbara samhället - det goda samhället - där människan lever i harmoni med naturen. De 17 globala målen är utgångspunkt för studier som väver samman natur och samhällsvetenskapliga perspektiv. Vi utforskar omställningens dimensioner så som demokrati, mänskliga rättigheter, naturens rättigheter, miljö och hushållning, fattigdom och konflikter, attityder och värderingar.

Kursen förmedlar engagemang och samhörighetskänsla med naturen. Därför kommer en stor del av utbildningen att ta avstamp i naturens förändringar under året med både praktiska och teoretiska studier i ekologi, miljökunskap och naturvård.

Genom studiebesök, exkursioner och praktikperioder bygger vi erfarenheter och kontaktnät med föreningar, organisationer och myndigheter, lokalt och globalt.

Ingesunds folkhögskola arbetar för en trygg och tillitsfull skolmiljö. Vårt arbetssätt har kunskap och sammanhang i fokus.

Detta är ramarna för kursen, men regelbundna klassråd och utvärderingar uppmuntrar dig som deltagare att påverka innehåll, upplägg och genomförande.

Mer information om globala frågor hittar du på Globalportalen

Läs mer om Naturskyddsföreningen

Läs mer om Agenda 2030

Utrustning och extra kostnader

Nödvändig fältutrustning under utbildningen är bland annat oömma kläder för alla väder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck med mera. Inköp av dessa står du som deltagare själv för.

Resekostnader tillkommer på 6000-8000 kronor. Övriga obligatoriska kostnader hittar du via länken "Kostnader & CSN".

Ansökan och antagning

Varje år antas 16 personer till kursen Hållbarhet – lokalt och globalt. Ambitionen är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter med en jämn fördelning av kön, etnisk bakgrund och ålder. Alla sökande blir kallade till en telefonintervju.

Utbildningens innehåll

Agenda 2030 – en plan för framtiden.Internationella relationerDemokrati och mänskliga rättigheter.Ekologi och hållbar utveckling.Friluftsliv och friluftsteknik under fyra årstider.Fältstudier och exkursioner.Energi, självhushållning och hantverk.Resor: "Kust och hav", "Fjäll och fjord" samt "Stockholmsbesöket".

Kunskapsmål

Kännedom om vilka samhälls- och mänskliga processer som påverkar möjligheterna att förverkliga Agenda 2030.Grundkunskap i internationella relationer.Kunskap om FN-organisationen.Kunskap om villkoren för demokrati och mänskliga rättigheter.Kunskap om jordens historia och utveckling.Kunskap om växt- och djurarter samt ekologiska samband.Kunskap om energi- och miljöfrågor.Kunskap i friluftsteknik, allemansrätt och säkerhet i "ur och skur".