Hållbarhet - lokalt och globalt

Kursen utgår från de globala målen och väver samman natur- och samhällsvetenskap. Med ett allsidigt innehåll av seminarier, studiebesök, exkursioner och resor, varvar vi teori och praktik till en tvärvetenskaplig helhet.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)
Internat: Ja
Antagning: Du kallas till en intervjudag.
Sena ansökningar behandlas, antagning sker i mån av plats.

Målet med kursen är att ge en god grund för ett aktivt engagemang och handlingskraft i arbetet mot en hållbar värld. Kursen utgår från de globala målen och ger tvärvetenskapliga kunskaper som väver samman det natur- och det samhällsvetenskapliga perspektivet, vilket också ger den en god grund för vidare studier. Vi undersöker frågor som demokrati, miljö och hushållning, mänskliga rättigheter, fattigdom och konflikter. Hur ser möjligheterna ut? Var ligger ansvaret?

Kursen förmedlar också ett djupt engagemang och en stark samhörighetskänsla med naturen. Därför kommer en stor del av utbildningen att ta avstamp i naturens förändringar under året med både praktiska och teoretiska studier i ekologi, miljökunskap och naturvård. Miljön och arbetssättet bygger på KASAM (en känsla av sammanhang) för att skapa tillit, gruppkänsla och handlingskraft.

Det här är ramarna för kursen, regelbundna klassråd och utvärderingar uppmuntrar dig som deltagare att påverka innehåll, upplägg och genomförande.

Mer information om globala frågor hittar du på Globalportalen

Läs mer om Naturskyddsföreningen

Läs mer om Agenda 2030

Utrustning och extra kostnader

Nödvändig fältutrustning under utbildningen är bland annat oömma kläder för alla väder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck med mera. Inköp av dessa står du som deltagare själv för.

Resekostnader tillkommer på 6000-8000 kronor. Övriga obligatoriska kostnader hittar du via länken "Kostnader & CSN".

Ansökan och antagning

Varje år antas 16 personer till kursen Hållbarhet – lokalt och globalt. Ambitionen är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter med en jämn fördelning av kön, etnisk bakgrund och ålder. Alla sökande blir kallade till en telefonintervju.

Utbildningens innehåll

Agenda 2030 – en plan för framtiden.Internationella relationerDemokrati och mänskliga rättigheter.Ekologi och hållbar utveckling.Friluftsliv och friluftsteknik under fyra årstider.Fältstudier och exkursioner.Energi, självhushållning och hantverk.Resor: "Kust och hav", "Fjäll och fjord" samt "Stockholmsbesöket".

Kunskapsmål

Kännedom om vilka samhälls- och mänskliga processer som påverkar möjligheterna att förverkliga Agenda 2030.Grundkunskap i internationella relationer.Kunskap om FN-organisationen.Kunskap om villkoren för demokrati och mänskliga rättigheter.Kunskap om jordens historia och utveckling.Kunskap om växt- och djurarter samt ekologiska samband.Kunskap om energi- och miljöfrågor.Kunskap i friluftsteknik, allemansrätt och säkerhet i "ur och skur".