Korta kurser

Här hittar du information om kortare kurser på Ingesunds folkhögskola.

korta kurser ingesunds folkhögskola

Med anledning av Coronapandemin planeras inga kortkurser våren 2021.


IPAD, fördjupningskurs
Vi planerar att starta Ipad fördjupningskurs, hösten 2021.
För att kunna delta i Ipad fördjupningskurs ska du ha deltagit i Ipad nybörjar- och fortsättningskurs.