Dokumentation Nordvärmland

Kursdeltagare skapar bok om Nordvärmland

Under tre terminer kommer studerande på Klarälvdalens folkhögskola att skapa en bok genom att fota, skriva och dokumentera. Det hela börjar med ett tomt blad och hur boken i slutändan kommer att bli får resan och processen avgöra.

Kursen har fått namnet Dokumentation Nordvärmland och är öppen att söka för alla.  

 – Det kommer att bli en utmanande, äventyrlig, rolig och kreativ resa med alla de beståndsdelar som ingår i görandet av en bok, berättar fotograf och kursledaren Håkan Olsén. Målet är att ta in så många platser som möjligt, fakta, intryck och känslor för att återkomma vid rätt tidpunkt för fotografering, dokumentation och skrivande. 

Nya och gamla sägner

Det som ska utforskas och forma boken är utgångspunkten Nordvärmland. Saker som naturen, djurlivet, kulturen, mystiken, sägnerna, historierna, finnskogen och människorna lockar.  

– En del vet vi nu, men inte allt. Vi ska också söka efter det som ännu inte är känt – eller upptäckt, fortsätter Håkan Olsén. Här finns det vilda och det ovanliga. Listan kan göras lång. 

En lärorik resa

De som studerar på kursen kommer att få med sig kunskap om hela processen. Allt från research, dokumentation, fotografering och skrivandet. Kursen är en utveckling av skolans tidigare fotokurser och Klarälvdalens folkhögskola profilerar sig mot natur och turism så kursen sticker inte ut bland skolans övriga utbildningar. Men den är helt unik i sitt slag. Något liknande har aldrig tidigare genomförts på någon folkhögskola i Sverige. 

– Nordvärmland är en kulturskatt och det känns helt naturligt att utveckla vår verksamhet i symbios med vår omgivning, säger biträdande rektor Lisa Carlsson. Skolans naturnära miljö lockar studerande från hela landet.  

Slutprodukten som i dagsläget är planerat att bli en bok på cirka 270 sidor och ska inrymma ett 30-tal artiklar med skiftande omfång i text och bild. Mer detaljerat går inte att planera då produkten kommer att formas under resans gång. Det finns även en tanke om att ha en fotoutställning vid kursavslutningen.  

 

 

För mer information:  

Lisa Carlsson 
Biträdande rektor 

0563-25210