Att studera på distans

Kursledaren Ola intervjuar deltagaren Carolina utomhus.

Att studera på distans

Deltagaren Carolina berättar om hur det är att studera under en pandemi och på distans istället för på plats. Läs här eller lyssna på avsnitt 2 i vår podcast - Att ställa om till distansstudier under en pandemi.

Att gå från studier på plats till distans

Carolina studerar på allmän kurs på Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet. Sedan pandemin slog till har hon fått lägga upp sina studier på ett helt annat sätt än tidigare genom att studera på distans. I början trodde hon att det bara skulle vara en kort period men det visade sig hålla i sig mycket längre än förväntat.

– Mina första förhoppningar var att kunna få komma tillbaka till skolan redan i juni, sedan i augusti men omständigheterna har gjort att jag fortfarande studerar hemma på distans, berättar Carolina.

Tillvaron har anpassats på många sätt och Carolina har fått strukturera upp sina dagar. Det bästa sättet för henne har varit att följa schemat, precis som om hon skulle vara på plats i skolan. Vissa uppgifter är ibland lättare att göra med papper och penna och då har Carolina tagit kort på uppgiften och skickat in till läraren.

 

"Diskussioner kan vara svåra att genomföra på distans, men när jag diskuterar med mig själv får jag alltid rätt."

 

Att ändra från studier på plats till distansstudier är en av flera anpassningar som skolan har gjort för att minska smittspridningen.

– Det är en svår balans men anpassningarna är av omtanke, säger rektor Ingela Blomberg. Vi har ändå lyckats hålla uppe studienivån och de flesta verkar anpassa sig bra till omständigheterna även om pedagogerna har dragit ett tyngre lass än vanligt.

Alla kurser går inte att genomföra på distans då de innehåller för mycket praktiska moment men våra allmänkurser där deltagarna mest fokuserar på teoretiska kunskaper har bra förutsättningar, berättar rektor Ingela.

– Det bästa med att studera på distans har varit att det är ganska gôtt att jobba hemifrån, så länge jag får umgås med familjen, säger Carolina. Diskussioner kan vara svåra att genomföra på distans, men när jag diskuterar med mig själv får jag alltid rätt.

 

Vill du veta mer och lyssna på när Carolina och Ingela berättar om hur studierna under pandemin har varit så kan du lyssna nedan på ljudfilen från vår podd som heter Klafhspodd.

Avsnitt 2 - Att ställa om till distansstudier under en pandemi finns ute nu.