Om skolan

Folkhögskolan är en unik skolform för vuxna. Vi utgår från dig och dina behov, förkunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Det är därför vi pratar om deltagare och inte elever inom folkhögskolan.

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och ditt eget aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Du har även möjlighet att bo på internat när du studerar hos oss. 

Klarälvdalens folkhögskola strävar efter att vara en skola i framkant, både gällande det pedagogiska förhållningssättet och den tekniska utrustningen. Vi erbjuder digitala miljöer och moderna digitala läromedel på de flesta av våra kurser. När våra deltagare gör utvärderingar av vår skola har vi de senaste åren hamnat i den absoluta toppen bland Sveriges folkhögskolor.