Allmän kurs

Allmän kurs vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Du kan läsa in behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola eller universitet. Ett annorlunda sätt att studera.
Du kan välja att studera i Stöllet, Sunne eller Hagfors. Det finns även möjlighet att studera på distans.

Allmän kurs

Utbildningsort: Stöllet, Sunne och Hagfors. I Hagfors kan du också studera på distans.
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Längd: 1 – 3 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti, januari
Sista ansökningsdag: 15 april, 15 oktober
Internat: Ja i Stöllet
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.

Allmän kurs på gymnasienivå finns på alla folkhögskolor. En del folkhögskolor erbjuder även studier på grundskolenivå. Du startar antingen på grundskole- eller gymnasienivå.

Flera universitetsutbildningar kräver även särskild behörighet i vissa ämnen, vilket du ofta också kan läsa på folkhögskola. Om du behöver, finns det möjlighet att få extra stöd i svenska.

Du studerar gymnasiegemensamma ämnen. Du börjar på den nivå du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt.

Du kan välja att läsa kursen i Stöllet, Sunne eller Hagfors. Studierna bedrivs på 100 procent. I Hagfors finns också möjlighet till distansstudier. I Stöllet finns det även ett internat för dig som vill studera och bo på skolan.

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Ansökan och antagning

Antagningsprocessen

Skolans urval bygger på att skapa en väl fungerande grupp, där varje deltagare ska kunna utvecklas och nå sina mål.

Vid antagning prioriteras sökande som:

 • bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen
 • inte har fullföljt eller fullgjort tidigare studier
 • i första hand kan bedriva heltidsstudier

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig och för att du kunna bli kallad till antagningsintervju måste du uppfylla grundkraven:

 •  personliga brev eller personligt besök där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen
 •  kopior av betyg från grundskola och gymnasium eller motsvarande
 • intyg, namn och telefonnummer till referenspersoner
 • eventuella arbetsgivarintyg
 • personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)

För nya svenskar gäller förkunskaper i svenska motsvarande lägst SFI på D- nivå.

När skolan fått in ansökan får du en bekräftelse via e-post eller telefon. Om det finns platser kvar behandlas ansökningarna som kommit in efter ansökningstidens slut.

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen läser du följande ämnen:

 • Svenska, svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Religionskunskap

Vi jobbar med projekt, studiebesök, utomhuspedagogik som komplement till traditionell klassrumsundervisning.

Mål med utbildningen:

 • stärka din bildning och självkännedom för att lättare hitta rätt i framtida yrkes- och studieval
 • komplettera din grundskole- eller gymnasiekunskaper och skaffa behörighet för högskole- och universitetsstudier
 • utveckla din språkförmåga, kreativitet och kritiskt tänkande
 • fördjupa dina kunskaper om världen i stort och öka din förståelse för olikheter mellan samhällen, kulturer och religioner

Litteraturlista och kostnader

Litteraturlista efter överenskommelse med lärare.

Kontakt

Stöllet

Pär- Eric Thörnquist
Telefon: 010-8331213

Sunne

IngaLill Junedahl
Telefon: 010-8331751
 

Hagfors

Liz Persson 
Telefon: 010-8331211
 

Distans

Carin Svensson
Telefon: 010-8331312, 010-8331201
carin.svensson@regionvarmland.se