Friluftsinstruktör

Friluftsinstruktör är en yrkesinriktad utbildning som ger kompetens inom aktivitetsinriktad turism. Kursen ges på gymnasienivå.

Utbildningen består av två terminers omväxlande studier som ger en bred kunskap inom upplevelse- och aktivitetsturism. Utbildningen är formad i samarbete med branschen och anpassas kontinuerligt utifrån de krav som ställs för att du ska vara redo för yrkeslivet i direkt anslutning till utbildningen.

Kunskaper fås bland annat inom turism, värdskap, ledarskap, guidning, friluftsteknik, utelivspedagogik, arrangemang och flera yrkescertifierade kurser (som skidlärare och fjälledare). Kursinnehållet präglas av det utbud av upplevelseturism och aktiviteter som finns i närområdet under alla årstider, vilket gör att innehållet är verklighets- och branschnära. Genom den arbetsplatsförlagda praktiken ges möjligheter att prova på olika områden inom branschen. Det bidrar till att komma in i en yrkesroll och skapa egna personliga nätverk inom det framtida yrket.

 

Viktigt att tänka på:

  • Du ha ska ha ett gediget friluftsintresse
  • God fysik
  • Gärna tidigare arbetslivserfarenheter.

 

På Klarälvdalens folkhögskola får du:

  • vara med i ett härligt gäng med utåtriktade, friluftspassionerade och ambitiösa människor som tillsammans får massor av upplevelser och nya erfarenheter. Vi ger dig en gedigen grund för både arbete och fortsatta studier inom aktivitetsinriktad sommar- och vinterturism. Vårt samarbete med lokala företag skapar en yrkesnära utbildning och ger dig goda praktikmöjligheter.
  • goda möjligheter i närmiljön till friluftsliv, jakt och fiske!
  • ha hunden med till skolan. Kontakta oss för mer information om villkoren.
  • studiekamrater från hela landet och ibland från andra delar av världen.
  • träffa och få kontakt med intressanta föreläsare från forskning och yrkesliv.

 

Kursinnehåll huvudämnen

Målet är att ge dig en bred grund inom aktivitetsinriktade verksamheter i besöksnäringen, men även en bred grund för att på egen hand utöva ett aktivt och säkert friluftsliv.

Turismkunskap

Ska ge förståelse för hur turismnäringen har sett ut och hur den ser ut idag samt ge en inblick i hur framtidsutsikterna ser ut. Vilka trender är det som råder? Vilka aktiviteter efterfrågas? Du får även lära dig de regler, lagstiftningar och andra förutsättningar som finns att ta hänsyn till då man jobbar med naturen som arena. Genom att varva teori med studiebesök och gästföreläsare får du möjligheter att träffa de som idag jobbar i turismnäringen.

Värdskap och Service

Hur är man en bra värd? Vad är bra service? Varför ska man ha ett gott värdskap? Det är frågor som vi diskuterar och där du aktivt får prova dig fram till att skapa ditt goda värdskap.

I flera olika sammanhang under utbildningen får du själv aktivt agera värd.

Kommunikation och ledarskap

Målet är att ge dig en förståelse för vad det innebär att vara ledare inom olika aktiviteter i turismnäringen. Vi studerar bland annat kommunikation, ledarskapsteorier, gruppdynamik, konflikter, kritik och feedback. Utifrån den förståelsen får alla möjligheter att utveckla sitt personliga ledarskap både genom teoretiska genomgångar med övningar och genom att i olika sammanhang agera ledare inom ramen för utbildningen. Ledaren har en central roll i aktivitetsföretagen, och därför är detta ett ämne som du kommer att ta del av på olika sätt genom hela utbildningen.

Arrangemangskunskap

Att kunna planera, genomföra och utvärdera ett arrangemang är målet och det är en kunskap som du har stor nytta av efter utbildningen. Alla får ta ansvar för minst ett arrangemang, antingen ensam eller tillsammans med fler kursdeltagare.

Det handlar om att arrangera friluftsdagar, middagar, planera mässdeltagande, vara funktionärer vid multisportarrangemang med mera. Tidigare deltagare lyfter fram vikten av att själva få ta ansvaret för hela arrangemanget då det ger större kunskap och förståelse än att delta när någon annan är huvudansvarig.

Friluftsteknik och friluftslivs- pedagogik

Du ska få all teknisk kunskap som du själv behöver för att tryggt och säkert kunna utföra aktiviteter inom friluftsliv och aktivitetsturism året runt. Du ska få en förståelse för och kunskap om hur man planerar, organiserar och genomför längre och kortare turer i olika terränger och under alla årstider. Du får verktyg för att kunna lära ut grunder inom friluftsteknik och för att leda grupper av olika sammansättning och bakgrund under kortare eller längre turer under olika årstider i olika typer av natur- och kulturmiljöer.

Natur- och Kulturkunskap

Efter kursen ska du kunna beskriva karaktäristiska och turistiskt intressanta drag i svensk natur och kultur. Denna kunskap tillsammans med dina övriga kunskaper i friluftsteknik, utelivspedagogik och ledarskap ger dig verktyg för framtiden inom besöksnäringen med naturen som arbetsplats. I Natur- och Kulturkursen ingår en 4 dagar lång Naturguideutbildning.

Säkerhetskunskap

Deltagarna ska under utbildningen skaffa sig ett gott omdöme när det gäller att ta hänsyn till säkerheten vid planering och genomförande av olika utomhusaktiviteter och utomhusarrangemang. Deltagarna ges möjlighet att genomgå grundläggande sjukvårdskurs specialinriktad mot vistelse i väglöst land (Crossing Latitudes) för att kunna agera säkert vid olyckstillfällen. Vi följer konsumentverkets utbildningsmaterial som handlar om systematiskt säkerhetsarbete för aktivitetsföretag.

Samarbete med företag

Turismutbildningen på Klarälvdalens folkhögskola har vuxit fram i samverkan med besöksnäring och branschorganisationer. Kursinnehållet speglar de behov som uttryckts som angelägna av branschorganisationer och företag.

Nätverksbyggande

Under din utbildningstid ges du möjligheter till att skapa ett eget nätverk inom besöksnäringen i Sverige och dess praktikplatser och det är ytterligare ett av de mål som utbildningen har.

Att lärarna på utbildningarna har ett förflutet i branschen, gör att utbildningen verkligen är yrkesinriktad och det nätverk som lärarna har, kommer till direkt nytta för dig som deltagare.

Praktik

Utbildningarna innehåller arbetsplatsförlagd praktik, där du får möjlighet att prova på relevanta arbetsuppgifter under professionell handledning. Praktikavsnitten under året fokuserar på att du under praktiken får prova på kursmomenten som ingår i utbildningen både vinter och sommar.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri men det tillkommer kostnader för kurslitteratur, kompendier, kopior och annat material. Samt kostnader för friluftsutrustning, resor och vissa valbara delkurser.

Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta oss för mer information