Kurstider och lovdagar läsåren 2021-2022

Allmänkursen och specialkurser

Höstterminen Onsdag 18 augusti–tisdag 21 december
18 veckor 90 studiedagar

Vårterminen Måndag 10 januari–fredag 3 juni
20 veckor 100 studiedagar

Summa 38 veckor 190 studiedagar

Kursuppehåll Allmän kurs och specialkurser

22 december–09 januari (jul)
19– 24 apr (påsk) Gäller ej fritidsledarna.

Fritidsledarutbildningen

Höstterminen Onsdag 11 augusti–tisdag 21 december
19 veckor 95 studiedagar
Vårterminen Måndag 10 januari–fredag 3 juni
21 veckor 105 studiedagar

Summa 40 veckor 200 studiedagar

Collegeåret

Höstterminen Måndag 31 augusti–söndag 17 januari
20 veckor 100 studiedagar
Vårterminen Måndag 18 januari–söndag 30 maj
19 veckor 95 studiedagar

Summa 39 veckor 195 studiedagar

Allmän kurs distans

Höstterminen Onsdag 25 augusti–tisdag 21 december
18 veckor 90 studiedagar
Vårterminen Måndag 10 januari–fredag 3 juni
20 veckor 100 studiedagar

Summa 38 veckor 190 studiedagar


Lov

vecka 44
vecka 9
fredag 27 maj