Avstängning och avskiljning

Det finns tre disciplinära åtgärder vid Kristinehamns folkhögskola: varning, avstängning och avskiljande.

Avstängning sker under viss tid medan avskiljande är definitiv. Det är rektor eller vikarierande rektor som har rätt att besluta om och utdela dessa.

En varning kan utdelas om du som kursdeltagare bryter mot skolans alkoholförbud, uppvisar ett beteende som bryter mot skolans värdegrund, har en ogiltig frånvaro som har hög omfattning under längre tid eller på annat sätt bryter mot skolans regler.

Beslut om avstängning kan ske om du som kursdeltagare uppträder på ett våldsamt eller hotfullt sätt mot personal eller andra kursdeltagare, uppträder kraftigt berusad eller misstänks för narkotikamissbruk. Beslut om avstängning kan även ske om du, trots en utdelad varning, fortsätter ditt beteende.

Beslut om avskiljande tas om de tidigare disciplinära åtgärderna ej lett till någon förändring av det beteende som ligger till grund för dem. Till grund för avskiljande kan även ligga kriminella handlingar utförda under tiden du är kursdeltagare på skolan.