Inställd kurs

Om kursen av någon anledning inte kan genomföras kommer du som sökt kursen att informeras muntligt och/eller skriftligt.

Påbörjad kurs genomförs.