Efter ansökan

När du ansöker via webbformuläret får du ett autosvar om att ansökan är mottagen.

Långa konstkurser och allmänna kurser

15 januari - Ansökan öppnas på webben

15 april - Sista ansökningsdag. Telefonintervju med ansvarig lärare i samband med att ansökan inkommer

30 april - Senaste datum för antagningsbesked (för ansökningar inkomna i tid) via brev med svarskrav inom två veckor.

30 juni - Senaste datum för mailutskick från skolan med information om studierna på Kyrkerud

Distanskurser 

15 januari - Ansökan öppnas på webben

Håll koll på din ansökningssida i Schoolsoft: "Bekräftad av skolan" = ok! "Ej fullständig" = Kompletteringar krävs

15 april - Sista ansökningsdag (sena ansökningar tas emot och placeras i reservkö)

30 april - Senaste datum för antagningsbesked (för ansökningar inkomna i tid) via e-post med krav på inbetalning av bekräftelseavgift inom två veckor

30 juni - Senaste datum för mailutskick från skolan med information om studierna på Kyrkerud