Kostnader och CSN

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av kursdeltagarna för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

Kostnader läsåret 2021/2022

Obligatorisk serviceavgift

Samtliga studerande betalar en obligatorisk serviceavgift.
I avgiften ingår förmiddagskaffe, vissa gemensamma måltider (exempelvis julbord) samt olycksfalls- och reseförsäkring under verksamhetstid och studerandeförsäkring.

Internatboende kursdeltagare oavsett kurs - 95 kr per termin

Extern kursdeltagare oavsett kurs - 940 kr per termin

Deltagaravgift kursspecifik

För vissa kurser tillkommer kostnader för resor och material, aktuella kostnader läsår 21/22:

  • Konstnärligt basår: 1 870 kr/läsår 
  • Skulptur och keramik - fördjupningsår: 1 870 kr/läsår
  • Måleri och grafik - fördjupningsår: 1 870 kr/läsår
  • Konstnärligt projektår: 700 kr/läsår 
  • Konstnärlig terminskurs, våren: 905 kr/läsår
  • Allmän kurs – konstnärlig inriktning: 1 050 kr/läsår
  • Allmän kurs- Årjäng: 810 kr/läsår
  • Allmänkurs - Säffle: 810 kr/läsår

Samtliga avgifter för resor och material gäller per läsår.

Väljer du att bo på skolan tillkommer en kostnad för kost och logi. Läs mer om boendekostnader via länken “Bo på internat.”

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är studiemedelsberättigade. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på.

Mer information finns på CSN:s webbplats

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.