Avstängning och avskiljning

Du som kursdeltagare kan stängas av i väntan på utredning, från studier och/eller internatet om du bryter mot:

  • Skolans alkohol- och drogregler
  • Skolans regler för god arbets-, studie- eller boendemiljö
  • Uteblivna betalningar till skolan
  • Vid hög frånvaro från dina studier

Avstängning kan leda till avskiljning om skolan anser att förseelsen är grov. Avskiljning från skolan kan överklagas till skolans styrelse, Regionstyrelsen för Region Värmland.