Intyg och behörighet

Kursintyg och studieomdöme

Ett kursintyg ges till varje kursdeltagare efter avslutad kurs.

Du som gått allmän kurs får efter avslutade studier ett studieomdöme. Det är också möjligt att avstå studieomdöme. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning som görs av dina lärare på skolan.

Behörighet

Kursdeltagare vid skolans allmänna kurs har möjlighet att få behörighet för vidare studier. Grundläggande behörighet för yrkeshögskola/högskola, universitet. Skolan erbjuder dessutom en del särskilda behörigheter. 

För att få behörighet i olika ämnen ställs dessutom bestämda krav på studieresultat. Observera att några betyg i enskilda ämnen aldrig ges vid en folkhögskola.

Om behörighet och studieomdöme på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Anvisningar för folkhögskolornas studieomdöme april 2013